Γραφείο Πολιτιστικών & Αθλητικών Δραστηριοτήτων

 

Το Γραφείο Πολιτιστικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων μεριμνά για:
 
  • την οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων.
  • το συντονισμό και λειτουργία πολιτιστικών ομάδων και ομάδων άλλων ενδιαφερόντων.
  • την προώθηση του εθελοντισμού μεταξύ των μελών της Κοινότητας (φροντίδας περιβάλλοντος χώρου, προσφορά βοήθειας σε ΑμεΑ, συμβουλευτική/ πληροφόρηση φοιτητών σε θέματα διαμονής, διασκέδασης, άθλησης, πολιτιστικών εκδηλώσεων και γνωριμίας της πόλης).
  • τη συγκέντρωση αιτημάτων των ομάδων και διεκπεραίωσή τους, σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού δραστηριοτήτων.
  • την τήρηση ακαδημαϊκής δεοντολογίας στην λειτουργία των Ομάδων.
  • την τήρηση αρχείου λειτουργίας, δραστηριοτήτων και πεπραγμένων.

________________________________________________