Παιδικός Σταθμός

Τμήμα Παιδικού Σταθμού
Ο παιδικός σταθμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου φιλοξενεί παιδιά του Εκπαιδευτικού, Διοικητικού προσωπικού και των Φοιτητών του Ιδρύματος αποκλειστικά. Στο χώρο του παιδικού λειτουργούν δύο τμήματα:
 
  • Παιδικό τμήμα 2,5 έως 4 ετών
     
  • Προνήπιο 4 έως 5 ετών

Ο παιδικός σταθμός συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών έχοντας στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, (σωματική – συναισθηματική – νοητική - κοινωνική ) με πραγματοποίηση προγραμμάτων ανάλογα με την ηλικία τους.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 379362
__________________