Σίτιση

ΣΙΤΙΣΗ

 

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν σίτιση σε 2.500 περίπου φοιτητές του στα εστιατόρια του κεντρικού ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο και στα παραρτήματα του που βρίσκονται στα Χανιά, Ρέθυμνο, Αγ. Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία.

Προϋποθέσεις
Οι προϋποθέσεις για την δωρεάν σίτιση των Φοιτητών καθορίζονται από την (Κ.Υ.Α Φ5/68535 /Β3/18/07/2012 Αρ.Φύλλου 1965) και με απόφαση του Συμβουλίου του ΕΛΜΕΠΑ μετά από εισήγηση του Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το 12 εξάμηνο. 

Δικαιολογητικά
Οι φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση πρέπει να υποβάλλουν σε υλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Φοιτητικών Παροχών τα δικαιολογητικά τους. 

Διάρκεια Κάρτας Σίτισης
Η παροχή δωρεάν σίτισης διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος και η χρήση της γίνεται αποκλειστικά μόνο από το σπουδαστή που του χορηγήθηκε. Ο φοιτητής χρησιμοποιεί την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (ΠΑΣΟ) και επιδεικνύοντας την στα ταμεία των εστιατορίων του Ιδρύματος, δεν χρεώνεται εφόσον εξακριβωθεί ότι είναι δικαιούχος.

Σε περίπτωση απώλειας της Ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ) ο φοιτητής, αφού επικοινωνήσει με την γραμματεία του τμήματος του και ξεκινήσει τις διαδικασίες για επανέκδοση της (ηλεκτρονική αίτηση στο https://academicid.minedu.gov.gr/), πρέπει να επισκεφθεί το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών προκειμένου να δηλώσει την αλλαγή του barcode που θα έχει το νέο του ΠΑΣΟ και έτσι να συνεχιστεί η δωρεάν παροχή σίτισης. Σε διαφορετική περίπτωση, ο φοιτητής ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα διότι το σύστημα του αναδόχου του εστιατορίου, δεν θα έχει ενημερωθεί για το νέο Barcode της ακαδημαϊκής του ταυτότητας.
Σημείωση: Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, ο φοιτητής θα πρέπει να εκτυπώσει την σελίδα που εμφανίζει το ΠΑΣΟ στην τελική του μορφή όπου αναγράφεται ο κωδικός – Barcode. Δεν χρειάζεται να περιμένει την παραλαβή της επίσημης φοιτητικής ταυτότητας για να κάνει αίτηση για Σίτιση.

Η σίτιση διαρκεί από 1η Σεπτεμβρίου ως και τις 30 Ιουνίου, διακόπτεται κατά τις διακοπές του Πάσχα και των Χριστουγέννων καθώς και τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα παραπάνω χρονικά διαστήματα μπορούν να διαφοροποιηθούν με απόφαση του Συμβουλίου ΕΛΜΕΠΑ κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Σπουδαστικής Λέσχης.

Οι δικαιούμενοι δωρεάν σίτιση φοιτητές δεν έχουν καμία οικονομική συμμετοχή στην δαπάνη σίτισης. Όσοι φοιτητές δεν δικαιούνται κάρτα σίτισης μπορούν να σιτίζονται στα φοιτητικά εστιατόρια του κεντρικού ΕΜΕΠΑ και των παραρτημάτων του πληρώνοντας 2.05 € το γεύμα ή 2.05 € ημερησίως αφού προπληρώσουν κάρτα που εκδίδεται από τον ανάδοχο του εστιατορίου διάρκειας 15 ή 30 ημερών.

Όλα τα εστιατόρια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και στους τέσσερις νομούς διαθέτουν καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα, πρωινό, πλήρες και πλούσιο γεύμα και δείπνο.

Οι ώρες λειτουργίας των εστιατορίων είναι:
• 07:30 – 09:00
• 12:00 – 16:00
• 19:00 – 22:00

Τον έλεγχο για την ποιότητα – παροχή υπηρεσιών και γενικά την εύρυθμη λειτουργία των εστιατορίων έχουν οι επιτροπές ελέγχου εστιατορίων που αποτελούνται από ένα Καθηγητή ως Πρόεδρο και μέλη τους εκπροσώπους των φοιτητών. Οι επιτροπές ορίζονται με απόφαση του Προέδρου.