Γραφείο Σίτισης & Στέγασης Φοιτητών

Σκοπός του Γραφείου Σίτισης και Στέγασης Φοιτητών του Ιδρύματος είναι η ενημέρωση των φοιτητών για οικονομική ενίσχυση και παροχές. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με την διεκπεραίωση αιτημάτων φοιτητών για:
  1. Χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος
  2. Κάρτας δωρεάν σίτισης,
  3. Δωρεάν στέγασης
  4. Ανταποδοτικών υποτροφιών

Επίσης παρέχει Διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας.
 

Το Γραφείο έχει επίσης την ευθύνη για τα παρακάτω:

  • την σύνταξη του προϋπολογισμού της Φοιτητικής Λέσχης και μέριμνα για την έγκρισή του.
  • Διεκπεραίωση των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων της Φοιτητικής Λέσχης.
  • Μέριμνα για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών απονομής βραβείων σε αριστούχους και διακεκριμένους φοιτητές.
  • Διαχείριση και λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Ηρακλείου, της Σητείας και των διαθέσιμων ξενοδοχειακών κλινών σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ιεράπετρα.
  • Υποστήριξη εποπτείας σίτισης και κυλικείων του Ιδρύματος.
A/A Weight Περιεχόμενο
1
0
Στέγαση
2
1
Σίτιση
3
2
Στεγαστικό Επίδομα