Στεγαστικό Επίδομα

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος  υποβάλλονται σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως αυτό ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

_______________

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες κατάθεσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων στους πίνακες ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης καθώς και για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης σας. 

_________________