Συνεργασίες

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΦΟΡΕΙΣ.

  • Υπηρεσίες και φορείς της κοινότητας του Ηρακλείου αλλά και εκτός νομού Ηρακλείου και Κρήτης (π.χ. Νοσηλευτικά ιδρύματα, ψυχιατρικές δομές, Κοινωνικούς φορείς).
  • Ψυχιάτρους και Κοινωνικούς Λειτουργούς της Ψυχιατρικής Κλινικής Πα.Γ.Ν.Η
  • Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ψυχολόγους-Ψυχιάτρους Βενιζελείου
  • ΚΕΘΕΑ Αριάδνη
  • Αρχιεπισκοπή Κρήτης