ΝΕΑ ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022 - 2023

ΝΕΑ ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022 - 2023

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που φοιτούν στα Τμήματα των πόλεων του Ηρακλείου, Σητείας και Χανίων ότι η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για παροχή στέγασης από Φεβρουάριο 2023 έως τέλος Ιουνίου 2023, ξεκινάει ξανά και θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Παράλληλα, η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για σίτιση διεξάγεται κανονικά και αφορά σε όλους τους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η διαδικασία θα είναι η ακόλουθη:
 

ΒΗΜΑ 1ο: Προετοιμασία για την ηλεκτρονική αίτηση για Σίτιση και Στέγαση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση των αιτήσεων είναι ο φοιτητής να μην ξεπερνά το 12ο εξάμηνο σπουδών, με μόνη εξαίρεση τα Τμήματα που έχουν οριστεί ως 5ετους φοίτησης. Επίσης, δικαίωμα έχουν και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν ξεπεράσει την προκαθορισμένη διάρκεια σπουδών του μεταπτυχιακού τους. Ακόμα, οι αιτούντες πρέπει να έχουν φοιτητική ταυτότητα – ΠΑΣΟ.

ΒΗΜΑ 2ο: Ηλεκτρονική αίτηση για Σίτιση και Στέγαση. Ο φοιτητής επισκέπτεται την νέα εφαρμογή στο https://secretariat.hmu.gr/ . Εκεί αφού συνδεθεί πληκτρολογώντας το username και το password με το οποίο μπαίνει στο e-class, επιλέγει Αιτήσεις και μετά αίτηση σίτισης ή στέγασης,  στις οποίες χρειάζεται τον κωδικό - Barcode της φοιτητικής ταυτότητας – ΠΑΣΟ. Στη συνέχεια, ο φοιτητής συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση – φόρμα με τα ατομικά, οικονομικά και κοινωνικά του στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία.

ΒΗΜΑ 3ο: Επισύναψη δικαιολογητικών. Για να ολοκληρωθεί η αίτηση του φοιτητή για ΣΙΤΙΣΗ και ΣΤΕΓΑΣΗ πρέπει, στις ηλεκτρονικές αιτήσεις να καταθέσει - επισυνάψει τα απαιτούμενα έντυπα – δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε αίτηση ξεχωριστά για τις παροχές που επιθυμεί. Τα παραπάνω θα πρέπει να επισυνάπτονται σε ψηφιοποιημένη μορφή (αρχεία .pdf) στα αντίστοιχα πεδία που ζητούνται.
Σημ.1: Τα εκκαθαριστικά, αυτό των γονέων και αυτό του φοιτητή θα πρέπει να είναι πρωτότυπα αρχεία .pdf όπως αυτά εξάγονται από την ΑΑΔΕ (όχι έντυπα σκαναρισμένa). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσης, για τους φοιτητές με Ελληνική υπηκοότητα, θα πρέπει απαραίτητα να είναι πρωτότυπο αρχείο .pdf όπως αυτό εξάγεται από το Εθνικό Δημοτολόγιο μέσω της πύλης https://www.gov.gr  . Η λήψη του πιστοποιητικού γίνεται με την χρήση του οδηγού λήψης μέσα στην εφαρμογή.
Σημ.2: Οι φοιτητές που έχουν καταγωγή από άλλες χώρες εκτός Ελλάδος, αλλά τους έχει δοθεί η Ελληνική Υπηκοότητα, θα πρέπει να επισυνάψουν το ελληνικό Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ατομικό) στο αντίστοιχο πεδίο των αιτήσεών τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταθέσουν στο πεδίο «Συμπληρωματικά αρχεία» πρόσφατο και έγκυρο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης το οποίο προέρχεται από την αλλοδαπή χώρα όπου θα εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας (όπως ζητείται από τα δικαιολογητικά).

ΒΗΜΑ 4ο: Οριστική υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πρωτοκόλληση αυτής. Αριθμός πρωτοκόλλου δίνεται μόνο στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ. Για τυχόν προβλήματα με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε εγκαίρως με τα τηλέφωνα που αναγράφονται παρακάτω.  Αιτήσεις που δεν θα έχουν υποβληθεί οριστικά, δεν θα εξετάζονται.

ΒΗΜΑ 5ο: Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των ηλεκτρονικών αιτήσεων από το Γραφείο Σίτισης & Στέγασης Φοιτητών του Τμήματος Φοιτητικών Παροχών. Την περίοδο αυτή μπορούν να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά από τους υποψηφίους, για αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία (δηλ. την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ που παρέχει το Ίδρυμα στη διεύθυνση https://webmail.edu.hmu.gr  . Έτσι, αν ζητηθούν περαιτέρω έγγραφα, ο φοιτητής θα ακολουθήσει εγκαίρως τις οδηγίες για «Τροποποίηση» της αίτησης του (δηλαδή την τακτοποίηση των ελλείψεών του) στις παρακάτω προκαθορισμένες ημερομηνίες. Η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης και μόνο, (όχι «Οριστική Υποβολή») θα είναι εφικτή έως την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 00:00, προκειμένου να γίνει η οριστική αξιολόγηση των αιτήσεων.

Οι νέοι δικαιούχοι της δωρεάν ΣΙΤΙΣΗΣ, θα χρησιμοποιούν την φοιτητική τους ταυτότητα – ΠΑΣΟ όταν επισκέπτονται το εστιατόριο.
 
Η διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων ΣΤΕΓΑΣΗΣ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 30/01/2023 στις 09:00 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 12/02/2023 και ώρα 00:00, προκειμένου να ανακοινωθούν εγκαίρως τα αποτελέσματα από το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών.
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά θα αξιολογούνται ΜΟΝΟ με τα δικαιολογητικά που συνοδεύονται με την υποβολή της αίτησης. Σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιείται η μοριοδότηση της αίτησης με συμπληρωματικά έγγραφα πέραν της προθεσμίας λήξης των Τροποποιήσεων, δηλαδή μετά την 15/02/23.

 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις για την Στέγαση θα δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, καθώς και στα παρακάτω τηλέφωνα: Στέγαση: 2810379338, 2810379141. 

 

 

 

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Φοιτητικών Παροχών
23/01/2023
____________________________________________