ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 2023

 

Ενημερώνουμε τους διαμένοντες φοιτητές στην Εστία του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο ότι μπορούν να καταθέσουν αίτημα παραμονής για τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2023.
Oι λόγοι που οι φοιτητές μπορούν να παραμείνουν στις Εστίες τους παραπάνω μήνες είναι:
  • είτε για εργασία  (γύρω από τα όρια του Δήμου Ηρακλείου και σε απόσταση έως 25 χιλιόμετρα).
  • είτε για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας για την οποία κρίνεται απαραίτητη η παραμονή τους στο χώρο του Πανεπιστημίου.
  • είτε για Πρακτική Άσκηση (γύρω από τα όρια του Δήμου Ηρακλείου και σε απόσταση έως 25 χιλιόμετρα).
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας σε σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στο τέλος της ανακοίνωσης. Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) σχετικό έγγραφο που να βεβαιώνει το λόγο παραμονής τους για τους θερινούς μήνες (υπάρχει σχετικό πεδίο στο τέλος της ηλεκτρονικής αίτησης).

Αναλυτικότερα, αν οι φοιτητές παραμείνουν για  εργασία θα πρέπει να καταθέσουν το σχετικό έντυπο Ε3 το οποίο θα αναζητήσουν στον ιστοχώρο myergani.gr. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να απασχολούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα τουλάχιστον τέσσερις ώρες την ημέρα, όλες τις εργάσιμες ημέρες (να έχουν δηλαδή, κατ’ ελάχιστο, 13 πλήρη ημερομίσθια ανά μήνα). Οι φοιτητές που θα παραμείνουν για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας τους θα πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση από τον επιβλέποντα καθηγητή η οποία θα αναφέρει ότι «η παρουσία του φοιτητή κρίνεται απαραίτητη στο χώρο του Πανεπιστημίου προκειμένου να περατώσει σχετικά πειράματα που αφορούν την πτυχιακή εργασία  που εκπονεί». Φοιτητές που θα παραμείνουν για πρακτική άσκηση θα πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν που θα βεβαιώνει την ανάληψη της πρακτικής άσκησης.
Στην ίδια βεβαίωση θα αναγράφεται ο φορέας στον οποίο ο φοιτητής ασκείται  καθώς και η ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του.

Εναλλακτικά οι φοιτητές μπορούν επίσης να αντλήσουν αντίστοιχο έγγραφο Ε3 από τον ιστοχώρο myergani.gr εφόσον ασκούνται σε φορέα του ιδιωτικού τομέα.

Η περίοδος  κατάθεσης αιτήματος θερινής διαμονής ξεκινά  από τη Δευτέρα 12/6/2023 και τελειώνει την Παρασκευή 30/6/2023 (ώρα 23:59). 
 

Σημείωση που αφορά μόνο τους φοιτητές που παρέμειναν για εργασία:
Στο τέλος του Αυγούστου του 2023 οι φοιτητές που παρέμειναν τους θερινούς μήνες για εργασία θα πρέπει να καταθέσουν σε έντυπη μορφή, στο γραφείο Διαχείρισης της Εστίας, σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη που να αναφέρει ότι «εργάστηκαν συνεχώς από 1/7/2023  έως και 31/8/2023 στην επιχείρησή του για τουλάχιστον 4 ώρες καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα». Διαφορετικά θα επιβαρυνθούν με το κόστος λειτουργικών εξόδων των 120 ευρώ ανά μήνα που βαρύνει τους φιλοξενούμενους που δεν φέρουν την ιδιότητα του φοιτητή (συνολικό κόστος 240 ευρώ).

 
Για την κατάθεση του αιτήματος πατήστε εδώ: https://forms.gle/hoPwV4c649DkVovQ9
ή σαρώστε με το smartphone σας εδώ:     

12/06/2023
Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας

__________________________________________