ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 - 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας / Τμήμα Φοιτητικών Παροχών

__________________________________________________________________________
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΓΙΑ  ΤΟ  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2023 - 2024

                                                                                        

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ ότι η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων Σίτισης παρατείνεται έως την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023.
 
Παρακαλούμε να επισπεύσετε τις ενέργειές σας για την υποβολή αίτησης για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός και υπερφόρτωση της πλατφόρμας τις τελευταίες ημέρες.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Η διαδικασία σχετικά με την Σίτιση άλλαξε. Οι αιτήσεις για το Ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 ξεκίνησαν στις 23/05/2023. ΜΟΝΟ οι φοιτητές που θα καταθέσουν αίτηση Σίτισης από την παραπάνω ημερομηνία έως και 31 Αυγούστου 2023 θα ξεκινήσουν να σιτίζονται κανονικά από 1 Σεπτεμβρίου 2023.
Η λίστα σιτιζομένων που θα προκύψει θα είναι προσωρινή και θα ενημερώνεται συνεχώς μηνιαίως καθώς θα κατατίθενται νέες αιτήσεις από το Σεπτέμβριο και έπειτα.
Το σύστημα αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό έως και τις 30/11/2023 όπου και θα προκύψει ο τελικός αριθμός Δικαιούχων Σίτισης.

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις για Σίτιση που αφορούν το νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024 πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://secretariat.hmu.gr .

 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Φοιτητικών Παροχών
14/07/2023
___________________________________________________