Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2022-23

Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία" (ΦΕΚ 3281/Β΄/27.08.2019 & 2023/Β΄/05.06.2018) το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 9 Σεπτεμβρίου 2022 στην παρακάτω διεύθυνση
https://www.hmu.gr/mscagro/el/application 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Ιούνιος 17, 2022 - 13:45

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro