Άνοιξε εκ νέου, το σύστημα για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, από 24/10/2023 έως 27/10/2023

Άνοιξε εκ νέου, το σύστημα για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, από 24/10/2023 έως 27/10/2023
 
                                                                                                                           24/10/2023
 

Την υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, θα επιτρέπει, εκ νέου, από την Τρίτη 24  Οκτωβρίου 2023 έως και την Παρασκευή  27  Οκτωβρίου  2023 το σύστημα για τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση εντός της προηγούμενης προθεσμίας (27/09/2023 - 03/10/2023).
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023 θα μπορούν να υποβληθούν μέσω της  ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα, στη διεύθυνση:

                                     
                                       https://stegastiko.minedu.gov.gr/
 

Για την είσοδο των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν για το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) τους κωδικούς TAXISΝΕΤ του δικαιούχου (γονέα ή φοιτητή στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι υπόχρεος κατάθεσης φορολογικής δήλωσης).

 

Υπενθυμίζουμε ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από 1000€ έχει αυξηθεί στα 1500 €. Επισημαίνεται ότι για τους δικαιούχους φοιτητές που συγκατοικούν στην ίδια μισθωμένη κατοικία, το επίδομα έχει αυξηθεί στα 2.000€ ανά άτομο.

 

Για να ολοκληρωθεί το αίτημα στεγαστικού επιδόματος, απαιτείται υποχρεωτικά και σωστά, η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο, του αριθμού (IBAN) του τραπεζικού βιβλιαρίου του δικαιούχου. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ο δικαιούχος του τραπεζικού βιβλιαρίου να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον δικαιούχο του στεγαστικού επιδόματος, δηλαδή το άτομο με τους κωδικούς taxisnet του οποίου πραγματοποιείται η εισαγωγή στην πλατφόρμα του στεγαστικού επιδόματος. 

 

Οι δικαιούχοι του Στεγαστικού Επιδόματος θα μπορούν παράλληλα, να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, όπως αυτά απαιτούνται και εάν απαιτούνται (μετά τον έλεγχο κριτηρίων και την  «Ολοκλήρωση» της κατάθεσης της Αίτησης»), στα γραφεία του Τμήματος Φοιτητικών Παροχών, στο Ηράκλειο και στα κατά τόπους Τμήματα που δραστηριοποιείται το ΕΛΜΕΠΑ: Χανιά, Ρέθυμνο. Άγιος Νικόλαος και Σητεία. Μπορούν επίσης να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά στο emailvaspap@hmu.gr

 

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της Αίτησης (για κατάθεση συμπληρωματικών εντύπων), όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του δικαιούχου και όλα τα έντυπα που κατατίθενται στη Φοιτητική Μέριμνα (βλέπε συνημμένα στην παρούσα ανακοίνωση)

 

Παρακαλούμε εκτυπώστε και προσκομίστε την «Αξιολόγηση της Αίτησής σας από την Πλατφόρμα του Υπ. Παιδείας» και φροντίστε να έχετε συγκεντρώσει όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, γιατί ελλιπή δεν θα παραλαμβάνονται.

 
Η επικοινωνία με το Γραφείο Στεγαστικού Επιδόματος γίνεται: 

  • τηλεφωνικά: 2810379122
  • ή στο email: vaspap@hmu.gr

 Για αποστολή συμπληρωματικών εντύπων στο Γραφείο Στεγαστικού Επιδόματος του ΕΛΜΕΠΑ, μέσω ταχυδρομείου, χρησιμοποιείστε τη διεύθυνση:
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Γραφείο Στεγαστικού Επιδόματος
(Υπ΄όψιν: ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71410
 

Πληροφορίες, προϋποθέσεις και διευκρινήσεις σχετικά με το Στεγαστικό Επίδομα 2022 - 2023 μπορείτε να αντλήσετε από τη σχετική εγκύκλιο (έχει αναρτηθεί στο site της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας: https://hmu.gr/merimna ) .    

 

Σας πληροφορούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να επιβεβαιώσετε ψηφιακά την "Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Εντύπων" (το πρώτο συνημμένο -  αποθηκεύστε το σε μορφή PDF), στο https://www.gov.gr/ , ( "Πολίτες και Καθημερινότητα" - "Ψηφιακά Έγγραφα gov.gr" - "Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου" ) οπότε και μπορείτε να αποστείλετε τα δικαιολογητικά, σε μορφή PDF, στο email: vaspap@hmu.gr  

 
 
Εκ της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας
 
Συνημμένα θα βρείτε:
 

  • Την Αίτηση για κατάθεση Συμπληρωματικών Εντύπων
  • Την εγκύκλιο του Στεγαστικού Επιδόματος 2022-2023