Έναρξη Κατάθεσης Αιτήσεων Στεγαστικού Επιδόματος 2021 - 2022

                                                                                                                                 29/06/2022
Έναρξη Κατάθεσης Αιτήσεων Στεγαστικού Επιδόματος 2021 - 2022
 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 - 2022 υποβάλλονται μέσω της Πλατφόρμας του Στεγαστικού Επιδόματος, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στη διεύθυνση:

 
από την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.
 

Για την είσοδο των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε., για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

 

Πληροφορίες, προϋποθέσεις και διευκρινήσεις σχετικά με το Στεγαστικό Επίδομα 2021 - 2022 μπορείτε να αντλήσετε από τα αρχεία που θα βρείτε συνημμένα στην παρούσα ανακοίνωση.   
 
Για να ολοκληρωθεί το αίτημα στεγαστικού επιδόματος, απαιτείται υποχρεωτικά και σωστά, η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο, του αριθμού (IBAN) του τραπεζικού βιβλιαρίου του δικαιούχου. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ο δικαιούχος του τραπεζικού βιβλιαρίου να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον δικαιούχο του στεγαστικού επιδόματος, δηλαδή το άτομο με τους κωδικούς taxisnet του οποίου πραγματοποιείται η εισαγωγή στην πλατφόρμα του στεγαστικού επιδόματος. 

 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 (κοιτάξτε συνημμένα στην παρούσα ανακοίνωση).

 

Οι δικαιούχοι του Στεγαστικού Επιδόματος θα μπορούν παράλληλα, να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ζητούνται και εάν ζητούνται (μετά την αξιολόγηση της Αίτησης και την «Ολοκλήρωση» της κατάθεσης της Αίτησης»), στα γραφεία του Τμήματος Φοιτητικών Παροχών, στο Ηράκλειο και στα κατά τόπους Τμήματα που δραστηριοποιείται το ΕΛΜΕΠΑ:Χανιά, Ρέθυμνο. Άγιος Νικόλαος και Σητεία.

 

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της Αίτησης (για κατάθεση συμπληρωματικών εντύπων), όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του δικαιούχου και όλα τα έντυπα που κατατίθενται στη Φοιτητική Μέριμνα (βλέπε συνημμένα).

 

Παρακαλούμε εκτυπώστε και προσκομίστε την «Αξιολόγηση της Αίτησής σας από την Πλατφόρμα του Υπ. Παιδείας» και φροντίστε να έχετε συγκεντρώσει όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, γιατί ελλιπή δεν θα παραλαμβάνονται.

 
Η επικοινωνία με το Γραφείο Στεγαστικού Επιδόματος γίνεται:
 

 

Για αποστολή συμπληρωματικών εντύπων στο Γραφείο Στεγαστικού Επιδόματος του ΕΛΜΕΠΑ, μέσω ταχυδρομείου, χρησιμοποιείστε τη διεύθυνση:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Γραφείο Στεγαστικού Επιδόματος
(Υπ΄όψιν: ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71410

 
Σας πληροφορούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να επιβεβαιώσετε ψηφιακά την "Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Εντύπων" (το πρώτο συνημμένο -  αποθηκεύστε το σε μορφή PDF), στο https://www.gov.gr/ , ( "Πολίτες και Καθημερινότητα" - "Ψηφιακά Έγγραφα gov.gr" - "Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου" ) οπότε και μπορείτε να αποστείλετε τα δικαιολογητικά στο email: vaspap@hmu.gr 
 
Εκ της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας

 
Συνημμένα θα βρείτε:
 

  • Την Αίτηση για κατάθεση Συμπληρωματικών Εντύπων
  • Την εγκύκλιο του Στεγαστικού Επιδόματος 2021-2022
  • Συνήθεις ερωταπαντήσεις που αφορούν το Στεγαστικό Επίδομα
  • Μία σύνοψη των απαραίτητων κωδικών που χρειάζεστε για την συμπλήρωση της Αίτησης και
  • Ενημερωτικό έντυπο ειδικά για τους Κύπριους φοιτητές