Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων Στέγασης Ιουνίου & Εκπρόθεσμων Αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024
 

 

Μετά από εξέταση των ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων Στέγασης, η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας αποφάσισε στις 04/10/2023  την εισαγωγή των παρακάτω φοιτητών στην Φοιτητική Εστία Ηρακλείου για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, κάνοντας δεκτές τις ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων Στέγασης καθώς και τις εκπρόθεσμες αιτήσεις Στέγασής τους :

 

ΔΕΚΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2023 - 2024
Α/Α ΑΜ Έλεγχος αίτησης Απόφαση Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας
1 ΔΤ20022 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
2 ΓΦ20051 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
3 ΔΛ20006 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
4 ΥΚ20553 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
5 ΓΦ6894 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
6 ΓΦ20405 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
7 ΔΤ8486 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
8 ΔΤ20412 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
9 ΔΔΚ155 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
10 ΥΚ20217 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
11 ΔΛ20420 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
12 ΤΗ20452 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
13 ΥΔ20536 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
14 ΥΚ20105 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
15 ΥΝ20728 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
16 ΓΦ6790 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
Οι παραπάνω φοιτητές θα πρέπει να παραλάβουν το δωμάτιο τους στην Εστία Ηρακλείου από την Πέμπτη 19/10/2023 έως και Τρίτη 24/10/2023, από τον κ. Α. Ψιμουλάκη. Σε περίπτωση που υπάρχουν προϋποθέσεις εισαγωγής στην Εστία, οι φοιτητές οφείλουν πρώτα να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας τα απαιτούμενα έγγραφα και στη συνέχεια να παραλάβουν το δωμάτιο τους.

 

Απορρίπτονται οι παρακάτω Ενστάσεις επί των Αποτελεσμάτων Στέγασης και Εκπρόθεσμες Αιτήσεις Στέγασης:

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2023 - 2024
Α/Α ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
1 ΓΦ20473 ΌΧΙ
2 ΔΤ20413 ΌΧΙ
3 ΔΛ20176 ΌΧΙ
4 ΤΗ20307 ΌΧΙ
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές, πριν την παραλαβή του δωματίου τους, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής στην Φοιτητική Εστία έως και τις 24/10/2023 (καταλυτική ημερομηνία εισαγωγής στις Εστίες), προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Διαμενόντων. Η ηλεκτρονική αίτηση θα έχει επίσης τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής του Κανονισμού Διαμονής στη Φοιτητική Εστία.
Η μη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης έως την 25η του Οκτωβρίου 2023, θα θεωρείται ως παραίτηση του δικαιώματος για στέγαση στην Φοιτητική Εστία. Ημερομηνία εισαγωγής στην Εστία θα θεωρείται η ημερομηνία της αίτησης όπου θα ξεκινά και η χρέωση των λειτουργικών εξόδων. Για την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ:
https://forms.gle/sEd7uPNzxU9EXc3X9

 

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
18/10/2023
____________________________________________