ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2022 – 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

 

 

Μετά από εξέταση των ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων Στέγασης, το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας αποφάσισε στις 10/10/2022  την εισαγωγή των παρακάτω φοιτητών στην Εστία Ηρακλείου για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, κάνοντας δεκτές τις ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων Στέγασης καθώς και τις εκπρόθεσμες αιτήσεις Στέγασής τους :
 
ΔΕΚΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2022 - 2023
Α/Α ΑΜ Έλεγχος αίτησης Απόφαση Συμβουλίου
1 ΓΦ20005 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
2 ΓΦ20419 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
3 ΓΦ20523 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
4 ΓΦ6790 ΕΛΛΙΠΗΣ ΝΑΙ
5 ΓΦ6822 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
6 ΔΔΚ155 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
7 ΔΛ20674 ΕΛΛΙΠΗΣ ΝΑΙ
8 ΔΤ20022 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
9 ΔΤ20569 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
10 ΔΤ8486 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
11 ΤΗ20623 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
12 ΤΗ6315 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
13 ΤΠ4488 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ μέχρι και τον Δεκέμβριο
14 ΤΠ5001 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
15 ΥΝ20071 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
16 ΥΝ7146 ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑΙ
 
 
Απορρίπτονται οι παρακάτω Ενστάσεις επί των Αποτελεσμάτων Στέγασης και Εκπρόθεσμες Αιτήσεις Στέγασης:

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2022 - 2023
Α/Α ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1 ΤΗ20334 ΌΧΙ
2 ΤΗ20341 ΌΧΙ
3 ΤΗ20343 ΌΧΙ
4 ΤΗ6305 ΌΧΙ
5 ΤΜ20312 ΌΧΙ
6 ΥΚ20455 ΌΧΙ
7 ΥΝ20019 ΌΧΙ
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές, πριν την παραλαβή του δωματίου τους, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής στην Φοιτητική Εστία έως και τις 20/10/2022 (καταλυτική ημερομηνία εισαγωγής στις Εστίες), προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Διαμενόντων. Η ηλεκτρονική αίτηση θα έχει επίσης τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής του Κανονισμού Διαμονής στη Φοιτητική Εστία.
Η μη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης έως την 20η του Οκτωβρίου 2022, θα θεωρείται ως παραίτηση του δικαιώματος για στέγαση στην Φοιτητική Εστία. Ημερομηνία εισαγωγής στην Εστία θα θεωρείται η ημερομηνία της αίτησης όπου θα ξεκινά και η χρέωση των λειτουργικών εξόδων. Για την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ: https://forms.gle/1E37h24tVD1kFfgm9

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
11/10/2022
__________________________________