ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2022 – 2023
 

Οι παρακάτω φοιτητές εισάγονται στην Εστία από 28/02/2023, ημέρα Τρίτη, μέχρι και 06/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρες 08:00 με 13:30, με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Με την εισαγωγή του ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό 90€ για εγγύηση δωματίου και τη συμμετοχή λειτουργικών εξόδων του πρώτου 2μήνου που είναι 45X2 = 90€ για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο και 30X2 = 60€ για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο (σύνολο 180 και 150 ευρώ αντίστοιχα). Οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των πολυτέκνων και επιλέγουν 2κλινο δωμάτιο δε συμμετέχουν στην καταβολή λειτουργικών εξόδων (συνεπώς καταβάλουν μόνο το ποσό των 90 ευρώ για εγγύηση).:

 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ :
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 - 2023
Α/Α ΑΜ Έλεγχος αίτησης
1 ΔΤ20442 Ελεγμένη
2 ΔΤ8421 Ελεγμένη
3 ΤΜ20470 Ελεγμένη
4 ΥΚ20035 Ελεγμένη
5 ΥΝ20215 Ελεγμένη
6 ΥΝ7302 Ελεγμένη
7 ΔΤ20429 Ελεγμένη
8 ΥΝ20700 Ελεγμένη
9 ΤΗ20529 Ελεγμένη
10 ΜΥΧ20 Ελεγμένη
11 ΤΠ4860 Ελλιπής
12 ΔΛ20328 Ελεγμένη

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 ΓΦ20247 Ελεγμένη
2 ΥΝ20440 Ελεγμένη
3 ΔΤ20315 Ελεγμένη
4 ΓΦ20682 Ελεγμένη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χαρακτηρισμός «ΕΛΕΓΜΕΝΗ» αναφέρεται σε όλες τις αιτήσεις φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία κατάθεσης προσκομίζοντας και τα τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά που τους είχαν ζητηθεί ή δεν είχαν ελλείψεις.

Οι αιτήσεις των φοιτητών που χαρακτηρίζονται ως «Ελλιπής», έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την κατάταξη των αποτελεσμάτων για Στέγαση στην Εστία Ηρακλείου αλλά η αίτηση τους παρουσιάζει κάποια έλλειψη. Αναλυτικότερα, σημαίνει ότι οι αιτήσεις τους είναι ελλιπείς με προβλήματα που δεν μας επιτρέπουν να μοριοδοτήσουμε με εγκυρότητα οριστικά την αίτηση. Επομένως, η κατάταξη αυτή ενδεχομένως να τροποποιηθεί προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα ελλιπή δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο επίσημο e-mail της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας dfm@hmu.gr από 28/02/2023 (ημέρα Τρίτη) μέχρι και τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα πρέπει να αναγράφουν στο θέμα του e-mail τους «Ελλιπή Δικαιολογητικά Στέγασης», και στο κείμενό τους: Ονοματεπώνυμο και Αριθμό μητρώου.

Έτσι, θα καταλαμβάνουν την οριστική θέση που τους αναλογεί σύμφωνα με τη μοριοδότησή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας– Τμήμα Φοιτητικών Παροχών (κα.Σαββάκη Ιωάννα) καθώς και στο τηλέφωνο 2810 379338.

Οι παραπάνω φοιτητές θα πρέπει να παραλάβουν το δωμάτιο τους από τον κ. Ψιμουλάκη. Σε περίπτωση που υπάρχουν προϋποθέσεις εισαγωγής στην Εστία, οι φοιτητές παραμένουν με φιλοξενία μέχρι την ορισμένη ημερομηνία, δηλαδή έως 06/03/2023. Διαφορετικά, θα πρέπει να αφήσουν το δωμάτιο στο οποίο φιλοξενούνται στις 06/03/2023.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές, πριν την παραλαβή του δωμάτιό τους, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής στην Φοιτητική Εστία έως και τις 06/03/2023 (καταλυτική ημερομηνία εισαγωγής στις Εστίες), προκειμένου να ενταχθούν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Διαμενόντων. Η ηλεκτρονική αίτηση θα έχει επίσης τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής του Κανονισμού Διαμονής στη Φοιτητική Εστία.
Η μη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης έως την 6η του Μαρτίου 2023, θα θεωρείται ως παραίτηση του δικαιώματος για στέγαση στην Φοιτητική Εστία. Ημερομηνία εισαγωγής στην Εστία θα θεωρείται η ημερομηνία της αίτησης όπου θα ξεκινά και η χρέωση των λειτουργικών εξόδων. Για την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ: https://forms.gle/1E37h24tVD1kFfgm9 

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
28/02/2023
_________________________________________