ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΟΧΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2023 – 2024

 

Ενημερώνουμε τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) στο Ηράκλειο, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για την παροχή δωρεάν στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ότι, έπειτα από την αξιολόγηση των αιτήσεών τους, ο πίνακας με τις θετικά αξιολογημένες αιτήσεις για την παροχή δωρεάν στέγασης, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2023 - 2024
Α/Α Αριθμός Μητρώου
1 ΜΥΧ47
2 ΜΥΚ38
3 ΜΤΑ57
4 ΜΠ312
5 ΜΥΚ36
6 ΜΥΧ40

Οι δικαιούχοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορούν να παραλάβουν το δωμάτιο τους από Τρίτη 24/10/2023, μέχρι και Δευτέρα 30/10/2023, και ώρες 08:00 με 13:30 από τον υπεύθυνο διαχειριστή των φοιτητικών εστιών κ. Α. Ψιμουλάκη.

Όλοι οι δικαιούχοι, πριν την παραλαβή του δωματίου τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής στη Φοιτητική Εστία του ΕΛΜΕΠΑ έως και τις 30/10/2023 (καταλυτική ημερομηνία εισαγωγής στη Φοιτητική Εστία), προκειμένου να ενταχθούν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Διαμενόντων. Η ηλεκτρονική αίτηση θα έχει επίσης τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής του Κανονισμού Διαμονής στη Φοιτητική Εστία.

Για την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ: https://forms.gle/sEd7uPNzxU9EXc3X9

Η μη συμπλήρωση της παραπάνω αίτησης έως 30 Οκτωβρίου 2023, θα θεωρείται ως παραίτηση του δικαιώματος για στέγαση στην Φοιτητική Εστία.

Η ημερομηνία συμπλήρωσης της Αίτησης Εισόδου στη Φοιτητική Εστία ΕΛΜΕΠΑ θεωρείται η ημερομηνία εισαγωγής στην Φοιτητική Εστία και από αυτή την ημερομηνία θα ξεκινά η χρέωση των λειτουργικών εξόδων.

Με την εισαγωγή του στην Φοιτητική Εστία ο φοιτητής οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 90,00€ για εγγύηση δωματίου και τη συμμετοχή του για τα λειτουργικά έξοδα του πρώτου 2μήνου που είναι 45,00€/μήνα X2μήνες = 90,00€ για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο και 30,00€/μήνα X2 μήνες = 60,00€ για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο (σύνολο 180 και 150 ευρώ αντίστοιχα). Οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των πολυτέκνων και επιλέγουν 2κλινο δωμάτιο δε συμμετέχουν στην καταβολή λειτουργικών εξόδων (συνεπώς καταβάλουν μόνο το ποσό των 90,00 ευρώ για εγγύηση).
 

Ηράκλειο 24-10-2023
______________________________________