ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2022 – 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2022 – 2023
 

Οι παρακάτω φοιτητές εισάγονται στην Εστία από 11/10/2022, ημέρα Τρίτη, μέχρι και 20/10/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρες 08:00 με 13:30, με αυτοπρόσωπη παρουσία.
Με την εισαγωγή του ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό 90€ για εγγύηση δωματίου και τη συμμετοχή λειτουργικών εξόδων του πρώτου 2μήνου που είναι 45X2 = 90€ για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο και 30X2 = 60€ για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο (σύνολο 180 και 150 ευρώ αντίστοιχα). Οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των πολυτέκνων και επιλέγουν 2κλινο δωμάτιο δε συμμετέχουν στην καταβολή λειτουργικών εξόδων (συνεπώς καταβάλουν μόνο το ποσό των 90 ευρώ για εγγύηση).
 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ :
 
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022 - 202
Α/Α ΑΜ Έλεγχος αίτησης
1 ΓΦ20613 Ελεγμένη
2 ΓΦ20633 Ελεγμένη
3 ΓΦ20653 Ελεγμένη
4 ΓΦ20659 Ελεγμένη
5 ΓΦ20672 Ελεγμένη
6 ΔΛ20686 Ελεγμένη
7 ΔΛ20794 Ελεγμένη
8 ΔΛ20816 Ελεγμένη
9 ΔΛ20825 Ελεγμένη
10 ΔΛ20864 Ελλιπής
11 ΔΛ20890 Ελεγμένη
12 ΔΛ20911 Ελεγμένη
13 ΔΤ20913 Ελεγμένη
14 ΔΤ20916 Ελεγμένη
15 ΔΤ20976 Ελεγμένη
16 ΔΤ20979 Ελεγμένη
17 ΔΤ21003 Ελεγμένη
18 ΔΤ21017 Ελεγμένη
19 ΔΤ21029 Ελεγμένη
20 ΔΤ21031 Ελεγμένη
21 ΔΤ21049 Ελεγμένη
22 ΔΤ21064 Ελεγμένη
23 ΤΗ20654 Ελεγμένη
24 ΤΗ20671 Ελεγμένη
25 ΤΗ20695 Ελεγμένη
26 ΤΗ20724 Ελεγμένη
27 ΤΜ20384 Ελεγμένη
28 ΤΜ20398 Ελλιπής
29 ΤΜ20411 Ελεγμένη
30 ΤΜ20417 Ελλιπής
31 ΤΜ20428 Ελεγμένη
32 ΤΜ20436 Ελεγμένη
33 ΤΜ20440 Ελεγμένη
34 ΥΚ20592 Ελεγμένη
35 ΥΚ20595 Ελεγμένη
36 ΥΚ20598 Ελεγμένη
37 ΥΚ20611 Ελεγμένη
38 ΥΚ20614 Ελεγμένη
39 ΥΚ20628 Ελεγμένη
40 ΥΚ20630 Ελλιπής
41 ΥΚ20652 Ελεγμένη
42 ΥΚ20655 Ελλιπής
43 ΥΚ20659 Ελεγμένη
44 ΥΚ20667 Ελεγμένη
45 ΥΚ20684 Ελεγμένη
46 ΥΚ20685 Ελεγμένη
47 ΥΚ20691 Ελεγμένη
48 ΥΝ20560 Ελεγμένη
49 ΥΝ20580 Ελεγμένη
50 ΥΝ20606 Ελεγμένη
51 ΥΝ20620 Ελεγμένη
52 ΥΝ20634 Ελεγμένη
53 ΥΝ20647 Ελλιπής
54 ΥΝ20660 Ελεγμένη
55 ΥΝ20665 Ελλιπής
56 ΥΝ20684 Ελεγμένη
57 ΥΝ20689 Ελεγμένη
58 ΥΝ20698 Ελεγμένη
59 ΥΝ20700 Ελεγμένη
60 ΥΝ20710 Ελεγμένη
61 ΥΝ20715 Ελεγμένη
 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 ΤΗ20720 Ελλιπής
2 ΤΜ20367 Ελεγμένη
3 ΤΜ20386 Ελεγμένη
4 ΥΚ20553 Ελεγμένη
5 ΥΚ20656 Ελεγμένη
6 ΥΚ20679 Ελεγμένη
7 ΤΜ20457 Ελεγμένη
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χαρακτηρισμός «ΕΛΕΓΜΕΝΗ» αναφέρεται σε όλες τις αιτήσεις φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία κατάθεσης προσκομίζοντας και τα τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά που τους είχαν ζητηθεί ή δεν είχαν ελλείψεις.

Οι αιτήσεις των φοιτητών που χαρακτηρίζονται ως «Ελλιπής», έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την κατάταξη των αποτελεσμάτων για Στέγαση στην Εστία Ηρακλείου αλλά η αίτηση τους παρουσιάζει κάποια έλλειψη. Αναλυτικότερα, σημαίνει ότι οι αιτήσεις τους είναι ελλιπείς με προβλήματα που δεν μας επιτρέπουν να μοριοδοτήσουμε με εγκυρότητα οριστικά την αίτηση. Επομένως, η κατάταξη αυτή ενδεχομένως να τροποποιηθεί προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα ελλιπή δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο επίσημο e-mail της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας dfm@hmu.gr από 11/10/2022 (ημέρα Τρίτη) μέχρι και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα πρέπει να αναγράφουν στο θέμα του e-mail τους «Ελλιπή Δικαιολογητικά Στέγασης», και στο κείμενό τους: Ονοματεπώνυμο και Αριθμό μητρώου.

Έτσι, θα καταλαμβάνουν την οριστική θέση που τους αναλογεί σύμφωνα με τη μοριοδότησή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας– Τμήμα Φοιτητικών Παροχών (κ. Πατεράκη Ιωάννη και κα.Σαββάκη Ιωάννα) καθώς και στα τηλέφωνα 2810 379141 και 2810 379338.

Οι παραπάνω φοιτητές θα πρέπει να παραλάβουν το δωμάτιο τους από τον κ. Ψιμουλάκη. Σε περίπτωση που υπάρχουν προϋποθέσεις εισαγωγής στην Εστία, οι φοιτητές παραμένουν με φιλοξενία μέχρι την ορισμένη ημερομηνία, δηλαδή έως 20/10/2022.
Οι φοιτητές αυτοί, αφού πρώτα προσκομίσουν στα επίσημο e-mail επικοινωνίας τα απαιτούμενα έγγραφα, η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας στέλνει υπογεγραμμένη έγκριση του Προϊστάμενου στον Υπεύθυνο Διαχειριστή των Εστιών (κ.Ψιμουλάκη) και στη συνέχεια παραλαμβάνουν το δωμάτιο τους. Διαφορετικά, θα πρέπει να αφήσουν το δωμάτιο στο οποίο φιλοξενούνται στις 20/10/2022.

 

Εικόνα που περιέχει κείμενο, λευκός πίνακαςΠεριγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές, πριν την παραλαβή του δωμάτιό τους, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής στην Φοιτητική Εστία έως και τις 20/10/2022 (καταλυτική ημερομηνία εισαγωγής στις Εστίες), προκειμένου να ενταχθούν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Διαμενόντων. Η ηλεκτρονική αίτηση θα έχει επίσης τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής του Κανονισμού Διαμονής στη Φοιτητική Εστία.
Η μη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης έως την 20η του Οκτωβρίου 2022, θα θεωρείται ως παραίτηση του δικαιώματος για στέγαση στην Φοιτητική Εστία. Ημερομηνία εισαγωγής στην Εστία θα θεωρείται η ημερομηνία της αίτησης όπου θα ξεκινά και η χρέωση των λειτουργικών εξόδων. Για την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ: https://forms.gle/1E37h24tVD1kFfgm9 
 
Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικών Παροχών
10/10/2022
____________________________________________