ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΟΧΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2023 – 2024

Ενημερώνουμε τους νεοεισερχόμενους-πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) στο Ηράκλειο, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για την παροχή δωρεάν στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ότι, έπειτα από την αξιολόγηση των αιτήσεών τους, ο πίνακας με τις θετικά αξιολογημένες αιτήσεις για την παροχή δωρεάν στέγασης, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2023 - 2024
Α/Α Αριθμός Μητρώου
1 ΓΦ20772
2 ΓΦ20810
3 ΔΛ20950
4 ΔΛ20953
5 ΔΛ20969
6 ΔΛ20971
7 ΔΛ20984
8 ΔΛ20991
9 ΔΛ21010
10 ΔΛ21011
11 ΔΛ21037
12 ΔΛ21062
13 ΔΛ21086
14 ΔΛ21113
15 ΔΛ21118
16 ΔΤ21152
17 ΔΤ21181
18 ΔΤ21194
19 ΔΤ21204
20 ΔΤ21216
21 ΔΤ21243
22 ΔΤ21277
23 ΤΗ20702
24 ΤΗ20780
25 ΤΗ20812
26 ΤΗ20829
27 ΤΜ20487
28 ΤΜ20516
29 ΤΜ20519
30 ΤΜ20527
31 ΤΜ20528
32 ΤΜ20533
33 ΤΜ20550
34 ΤΜ20552
35 ΥΚ20750
36 ΥΚ20791
37 ΥΚ20795
38 ΥΚ20798
39 ΥΚ20811
40 ΥΚ20813
41 ΥΚ20815
42 ΥΚ20844
43 ΥΚ20889
44 ΥΝ20211
45 ΥΝ20740
46 ΥΝ20752

Οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να παραλάβουν το δωμάτιο τους από Παρασκευή 20/10/2023, μέχρι και 30/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρες 08:00 με 13:30 από τον υπεύθυνο διαχειριστή των φοιτητικών εστιών κ. Α. Ψιμουλάκη.

Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές, πριν την παραλαβή του δωμάτιό τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής στη Φοιτητική Εστία του ΕΛΜΕΠΑ έως και τις 30/10/2023 (καταλυτική ημερομηνία εισαγωγής στη Φοιτητική Εστία), προκειμένου να ενταχθούν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Διαμενόντων. Η ηλεκτρονική αίτηση θα έχει επίσης τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής του Κανονισμού Διαμονής στη Φοιτητική Εστία.

Για την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ: https://forms.gle/sEd7uPNzxU9EXc3X9

Η μη συμπλήρωση της παραπάνω αίτησης έως  30 Οκτωβρίου 2023, θα θεωρείται ως παραίτηση του δικαιώματος για στέγαση στην Φοιτητική Εστία.

Η ημερομηνία συμπλήρωσης της Αίτησης Εισόδου στη Φοιτητική Εστία ΕΛΜΕΠΑ θεωρείται η ημερομηνία εισαγωγής στην Φοιτητική Εστία και από αυτή την ημερομηνία θα ξεκινά η χρέωση των λειτουργικών εξόδων.

Με την εισαγωγή του στην Φοιτητική Εστία ο φοιτητής οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 90,00€ για εγγύηση δωματίου και τη συμμετοχή του για τα λειτουργικά έξοδα του πρώτου 2μήνου που είναι 45,00€/μήνα X2μήνες = 90,00€ για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο και 30,00€/μήνα X2 μήνες = 60,00€ για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο (σύνολο 180 και 150 ευρώ αντίστοιχα). Οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των πολυτέκνων και επιλέγουν 2κλινο δωμάτιο δε συμμετέχουν στην καταβολή λειτουργικών εξόδων (συνεπώς καταβάλουν μόνο το ποσό των 90,00 ευρώ για εγγύηση).
 

                                                                                                           
Ηράκλειο  20-10-2023
___________________________________________