ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ ΓΙΑ ΤΟ 2022 – 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ ΓΙΑ ΤΟ 2022 – 2023
 

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, στα πλαίσια των κοινωνικών παροχών που εφαρμόζει και αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια, αποφάσισε την παροχή δωρεάν σίτισης, από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023.

 

Στην παραπάνω Απόφαση περιλαμβάνονται:

 

  1. Όλοι ανεξαιρέτως οι πρωτοετείς φοιτητές για το Ακαδ. Έτος 2022-2023, από την πρώτη ημέρα της εγγραφής τους έως και τις 31 Οκτωβρίου 2022.
Οι πρωτοετείς φοιτητές αφού λάβουν από τις Γραμματείες των Σχολών τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιδρύματος, μπορούν με τους ίδιους κωδικούς να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία λαμβάνουν τον Αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στο email τους, με την επίδειξη του οποίου θα μπορούν να σιτίζονται δωρεάν στα εστιατόρια του ιδρύματος.
 
  1. Οι φοιτητές παλαιοτέρων ακαδημαϊκών ετών δικαιούχοι παροχής δωρεάν σίτισης έως 30 Ιουνίου 2022 αλλά και όσοι επιπλέον έχουν αιτηθεί σίτιση μετά την 30ή Ιουνίου 2022 και η αίτησή τους εγκρίθηκε για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, από την Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

 

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να συνεχιστεί η δωρεάν σίτιση μετά την 31ή Οκτωβρίου 2022 των παραπάνω φοιτητών που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, πρέπει απαραίτητα να υποβάλλουν το αίτημά τους στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας στο παρακάτω linkhttps://secretariat.hmu.gr/
Ειδικά οι πρωτοετείς, λαμβάνουν σχετικές οδηγίες με την λήψη των κωδικών τους από τις Σχολές του ιδρύματος.

 

14/09//2022
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας / Τμήμα Φοιτητικών Παροχών
Τηλ.: 2810 379141, 2810 379336
_________________________________________________