ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

 
Ανακοινωση για ΣΙΤΙΣΗ και ΣΤΕΓΑΣΗ των ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ φοιτητων
Για ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ότι η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για παροχή στέγασης και σίτισης, θα πραγματοποιείται πλέον  ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Η διαδικασία θα είναι η ακόλουθη:
 

ΒΗΜΑ 1ο: Προετοιμασία για την ηλεκτρονική αίτηση για Σίτιση και Στέγαση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση των αιτήσεων είναι ο φοιτητής να έχει πραγματοποιήσει την εγγραφή του και, έχοντας παραλάβει τους προσωπικούς κωδικούς από την γραμματεία του Τμήματος του, να έχει ολοκληρώσει την διαδικασία για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας – ΠΑΣΟ  ( https://academicid.minedu.gov.gr/ )  .
Σημείωση: Ολοκληρώνοντας την διαδικασία για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, ο φοιτητής θα πρέπει να αποτυπώσει την σελίδα που εμφανίζει το ΠΑΣΟ στην τελική του μορφή (προεπισκόπηση) όπου αναγράφεται ο κωδικός – Barcode. Δεν χρειάζεται να περιμένει την παραλαβή της επίσημης φοιτητικής ταυτότητας για να κάνει αίτηση για Σίτιση και Στέγαση.

ΒΗΜΑ 2ο: Ηλεκτρονική αίτηση για Σίτιση και Στέγαση. Ο φοιτητής επισκέπτεται την νέα εφαρμογή στο https://secretariat.hmu.gr/ . Εκεί αφού συνδεθεί πληκτρολογώντας το user name και το password με το οποίο μπαίνει στο e-class, επιλέγει Αιτήσεις και μετά αίτηση σίτισης ή στέγασης,  στις οποίες χρειάζεται τον κωδικό - Barcode της φοιτητικής ταυτότητας – ΠΑΣΟ. Στη συνέχεια, ο φοιτητής συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση – φόρμα με τα ατομικά, οικονομικά και κοινωνικά του στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία.

ΒΗΜΑ 3ο: Επισύναψη δικαιολογητικών. Για να ολοκληρωθεί η αίτηση του φοιτητή για ΣΙΤΙΣΗ και ΣΤΕΓΑΣΗ πρέπει, στις ηλεκτρονικές αιτήσεις να καταθέσει - επισυνάψει τα απαιτούμενα έντυπα – δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε αίτηση ξεχωριστά για τις παροχές που επιθυμεί. Τα παραπάνω θα πρέπει να επισυνάπτονται σε ψηφιοποιημένη μορφή (αρχεία .pdf) στα αντίστοιχα πεδία που ζητούνται.
Σημ.1: Τα εκκαθαριστικά, αυτό των γονέων και αυτό του φοιτητή θα πρέπει να είναι πρωτότυπα αρχεία .pdf όπως αυτά εξάγονται από την ΑΑΔΕ (όχι έντυπα σκαναρισμένa). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσης, για τους φοιτητές με Ελληνική υπηκοότητα, θα πρέπει απαραίτητα να είναι πρωτότυπο αρχείο .pdf όπως αυτό εξάγεται από το Εθνικό Δημοτολόγιο μέσω της πύλης https://www.gov.gr  . Η λήψη του πιστοποιητικού γίνεται με την χρήση του οδηγού λήψης μέσα στην εφαρμογή.
Σημ.2: Οι φοιτητές που έχουν καταγωγή από άλλες χώρες εκτός Ελλάδος, αλλά τους έχει δοθεί η Ελληνική Υπηκοότητα, θα πρέπει να επισυνάψουν το ελληνικό Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ατομικό) στο αντίστοιχο πεδίο των αιτήσεών τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταθέσουν στο πεδίο «Συμπληρωματικά αρχεία» πρόσφατο και έγκυρο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης το οποίο προέρχεται από την αλλοδαπή χώρα όπου θα εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας (όπως ζητείται από τα δικαιολογητικά).

ΒΗΜΑ 4ο: Οριστική υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πρωτοκόλληση αυτής. Αριθμός πρωτοκόλλου δίνεται μόνο στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ. Για τυχόν προβλήματα με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε εγκαίρως με τα τηλέφωνα που αναγράφονται παρακάτω.  Αιτήσεις που δεν θα έχουν υποβληθεί οριστικά, δεν θα εξετάζονται.

ΒΗΜΑ 5ο: Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των ηλεκτρονικών αιτήσεων από το Γραφείο Σίτισης & Στέγασης Φοιτητών του Τμήματος Φοιτητικών Παροχών. Την περίοδο αυτή μπορούν να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά από τους υποψηφίους, για αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία (δηλ. την ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ που παρέχει το Ίδρυμα στη διεύθυνση https://webmail.edu.hmu.gr  . Έτσι, αν ζητηθούν περαιτέρω έγγραφα, ο φοιτητής θα ακολουθήσει εγκαίρως τις οδηγίες για «Τροποποίηση» της αίτησης του (δηλαδή την τακτοποίηση των ελλείψεών του) στις παρακάτω προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Οι νέοι δικαιούχοι της δωρεάν ΣΙΤΙΣΗΣ, θα χρησιμοποιούν την φοιτητική τους ταυτότητα – ΠΑΣΟ όταν επισκέπτονται το εστιατόριο.
Η διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων για Στέγαση, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21/09/2022 στις 11:00 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 04/10/2022 και ώρα 24:00, προκειμένου να ανακοινωθούν εγκαίρως τα αποτελέσματα από το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών. Επίσης, η διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων για Σίτιση θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 21/09/2022.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι φοιτητές προερχόμενοι από την Κύπρο, θα πρέπει πρώτα να επισκέπτονται τις Γραμματείες τους για να δηλώσουν το e-mail επικοινωνίας τους.

Οι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά θα αξιολογούνται ΜΟΝΟ με τα δικαιολογητικά που συνοδεύονται με την υποβολή της αίτησης. Σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιείται η μοριοδότηση της αίτησης με συμπληρωματικά έγγραφα πέραν της προθεσμίας λήξης των αιτήσεων.
 
____________________________________________

Πληροφορίες και διευκρινήσεις για τη Σίτιση και την Στέγαση θα δίνονται από τη Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας / Τμήμα Φοιτητικών Παροχών, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, καθώς και στα παρακάτω τηλέφωνα: Σίτιση: 2810379836, 2810 379819.  Στέγαση: 2810379141, 2810379338. 
 

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Φοιτητικών Παροχών
19/09/2022
_________________________________________________________________________