ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

 

Ενημερώνουμε τους διαμένοντες και διαμένουσες φοιτητές/τριες στις Φοιτητικές Εστίες ότι θα πρέπει να παραδώσουν το δωμάτιό τους το αργότερο μία εβδομάδα μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου δηλαδή έως 05/07/2024.
Η παραλαβή και παράδοση των δωματίων (έλεγχος, κλειδιά κ.λπ.) θα γίνεται από τον Διαχειριστή των Φοιτητικών Εστιών, κατά σειρά προτεραιότητας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννόησης μαζί του.
Οι διαμένοντες και διαμένουσες φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν προσωπικά τους αντικείμενα τα οποία θα φυλαχθούν σε αποθηκευτικό χώρο των Εστιών εφόσον αυτά είναι σωστά συσκευασμένα και αναγράφεται σε εμφανές σημείο το ονοματεπώνυμο του/της φοιτητή/τριας, έγκυρο τηλέφωνο επικοινωνίας και η ημερομηνία παράδοσής τους. Ο ανώτερος χρόνος αποθήκευσης αυτών των αντικειμένων ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. Η Φοιτητική Εστία και γενικότερα το Πανεπιστήμιο δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για κλοπές, ή βλάβες που μπορούν να προκληθούν σε αυτά.
Οι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να συνεχίσουν την παραμονή τους και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος οφείλουν να υποβάλουν νέα αίτηση, μετά την ανακοίνωση της προθεσμίας υποβολής νέων αιτήσεων από το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών.
Οι φοιτητές που θα παραμείνουν για την καλοκαιρινή περίοδο στην Εστία (Εργασία, Πρακτική ή Πτυχιακή) θα μετακινηθούν στο κτίριο Δ.
Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι φοιτητές θα πρέπει πριν την αποχώρησή τους να έχουν φροντίσει για την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων που πιθανόν να υπάρχουν.
 
 

Από τη Διεύθυνση της Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΛΜΕΠΑ
_______________________________________________________________