ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΤΟΣ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  - ΕΤΟΣ 2022
 
Ενημερώνουμε τους φοιτητές σχετικά με την αξιολόγηση των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών των διαμενόντων φοιτητών στην Εστία που κατά την καλοκαιρινή περίοδο θα παραμείνουν για εργασία και επιθυμούσαν θερινή διαμονή ότι η διαδικασία έχει τελεσφορήσει.

Οι παρακάτω φοιτητές θα παραμένουν στην Εστία Ηρακλείου:

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ  -  ΕΤΟΣ 2022
A/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 ΓΦ20023 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
2 ΓΦ20136 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
3 ΓΦ20405 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
4 ΓΦ20486 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
5 ΓΦ6894 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
6 ΔΛ12629 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
7 ΔΛ12877 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
8 ΔΛ20012 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
9 ΔΛ20674 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
10 ΔΤ20022 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
11 ΔΤ20039 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
12 ΔΤ20047 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
13 ΔΤ20062 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
14 ΔΤ20076 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
15 ΔΤ20133 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
16 ΔΤ20176 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
17 ΔΤ20490 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
18 ΔΤ7996 ΕΛΛΕΙΠΗΣ
19 ΔΤ8486 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
20 ΤΗ20051 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
21 ΤΗ20179 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
22 ΤΗ20333 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
23 ΤΗ20530 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
24 ΤΗ20537 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
25 ΤΗ6231 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
26 ΤΜ6536 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
27 ΤΜ6552 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
28 ΤΜ6553 ΕΛΛΕΙΠΗΣ
29 ΤΠ4923 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
30 ΥΚ20005 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
31 ΥΚ20032 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
32 ΥΚ20105 ΕΛΛΕΙΠΗΣ
33 ΥΚ20230 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
34 ΥΚ20275 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
35 ΥΚ20306 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
36 ΥΚ20330 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
37 ΥΚ20405 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
38 ΥΚ20415 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
39 ΥΚ5795 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
40 ΥΝ20071 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
41 ΥΝ20230 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
42 ΥΝ20309 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
43 ΥΝ6949 ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ
44 ΥΝ7073 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
45 ΥΝ7142 ΕΛΕΓΜΕΝΗ
46 ΥΝ7165 ΕΛΕΓΜΕΝΗ

 
 
 

Σημείωση: Οι διαμένοντες φοιτητές που εγκρίθηκαν για θερινή διαμονή ενδέχεται να μετακινηθούν σε άλλα δωμάτια στο κτίριο Δ΄, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των κτιρίων των Εστιών.

 
 
 
 
Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικών Παροχών
20/07/2022