ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Φ. ΕΣΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΔΩΜΑΤΙΩΝ  Φ. ΕΣΤΙΑΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023
 

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που δικαιούνται δωμάτιο στην Εστία Ηρακλείου και είναι μέσα στα αποτελέσματα, ότι πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των δωματίων την Τρίτη 23/08/2022. Οι φοιτητές μπορούν να παραλαμβάνουν το δωμάτιο τους από την Τετάρτη 31/08/2022 μέχρι και την Δευτέρα 19/09/2022 και ώρες 8:30 με 13:30, με αυτοπρόσωπη παρουσία στο κτίριο Β της Φ. Εστίας όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

 
 
 

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές που η αίτησή τους κρίθηκε «Ελλιπής» και επιθυμούν να πάρουν δωμάτιο, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά, όπως ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο Τμήμα Φοιτητικών Παροχών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο επίσημο e-mail της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας dfm@hmu.gr  δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την παραλαβή του δωματίου τους. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα πρέπει να αναγράφουν στο θέμα του e-mail τους «Ελλιπή Δικαιολογητικά Στέγασης», και στο κείμενό τους: Ονοματεπώνυμο και Αριθμό μητρώου.

Για περισσότερες πληροφορίες, θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας – Τμήμα Φοιτητικών Παροχών (κ.Πατεράκη Ιωάννη και κα.Σαββάκη Ιωάννα) καθώς και στα τηλέφωνα 2810 379141 και 2810 379338.

 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές, πριν την παραλαβή του δωμάτιό τους, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής στην Φοιτητική Εστία έως και τις 19/09/2022 (καταλυτική ημερομηνία εισαγωγής στις Εστίες), προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Διαμενόντων. Η ηλεκτρονική αίτηση θα έχει επίσης τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής του Κανονισμού Διαμονής στη Φοιτητική Εστία.

 
Η μη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης έως την 19η του Σεπτεμβρίου 2022, θα θεωρείται ως παραίτηση του δικαιώματος για στέγαση στην Φοιτητική Εστία και το δωμάτιο θα δίδεται στον επόμενο αναπληρωματικό δικαιούχο. Ημερομηνία εισαγωγής στην Εστία θα θεωρείται η ημερομηνία της αίτησης όπου θα ξεκινά και η χρέωση των λειτουργικών εξόδων. Για την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ: https://forms.gle/BRSsn3RaBmjhFJ8T8 .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΔΩΜΑΤΙΩΝ  Φ. ΕΣΤΙΑΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α/Α AM AM Συγκάτοικου Δωμάτια
1 ΥΚ20216 ΥΚ20266 104 Α - 105 Α
2 ΥΚ20489 ΥΚ20330 243 Γ - 244 Γ
3 ΤΗ20026 ΥΚ20032 103 Β - 104 Β
4 ΥΝ20550 ΥΝ20549 241 Β - 242 Β
5 ΤΗ6272 ΤΗ20286 236 Γ - 237 Γ
6 ΥΚ20005 ΤΗ20042 106 Γ - 107 Γ
7 ΥΚ5786 ΥΚ5776 233 Βμ - 234 Βμ
8 ΥΚ20031 ΥΚ20042 351 Γμ - 352 Γμ
9 ΓΦ20479 ΓΦ20486 215 Δμ - 216 Δμ
10 ΔΤ20637 ΔΤ20555 247 Β - 248 Β
11 ΤΗ20367 ΤΗ20451 227 Βμ - 228 Βμ
12 ΓΦ20500 ΤΗ20523 234 Α - 235 Α
13 ΤΜ20154 ΥΚ20481 225 Β - 226 Β
14 ΓΦ20477 ΔΤ20685 353 Αμ - 354 Αμ
15 ΥΚ20242 ΥΚ20322 107 Β - 108 Β
16 ΓΦ20548 ΓΦ20509 219 Βμ - 220 Β
17 ΔΤ20418 ΔΤ20490 243 Β - 244 Β
18 ΤΗ20170 ΤΗ20166 231 Δμ - 232 Δμ
19 ΥΝ20158 ΤΗ20051 351 Αμ - 352 Αμ
20 ΥΚ5696 ΥΚ5697 347 Αμ - 348 Αμ
21 ΥΚ20377 ΥΚ20518 249 Β - 250 Β
22 ΔΤ20404 ΤΗ20340 365 Βμ - 366 Βμ
23 ΔΛ20302 ΔΛ20337 243 Α - 244 Α
24 ΔΛ20374 ΔΛ20300 110 Α - 111 Α
25 ΤΠ4691 ΔΛ20547 216 Αμ - 217 Αμ
26 ΥΚ20052 ΓΦ6836 112 Γ - 113 Γ
27 ΥΝ7382 ΥΝ7327 257 Δ - 258 Δ
28 ΤΠ4679 ΤΠ4964 226 Γμ - 227 Γμ
29 ΥΚ20292 ΥΚ20248 220 Αμ - 221 Αμ
30 ΥΝ20333 ΥΝ20309 232 Α - 233 Α
31 ΔΤ20004 ΤΗ20038 369 Δμ - 370 Δμ
32 ΔΛ20470 ΥΚ20230 234 Γ - 235 Γ
33 ΔΤ20781 ΥΚ20380 371 Δμ - 372 Δμ
34 ΥΝ7241 ΥΝ7272 245 Α - 246 Α
35 ΥΝ20027 ΥΝ7320 371 Βμ - 372 Βμ
36 ΥΝ7089 ΥΝ7165 112 Α - 113 Α
37 ΤΜ6807 ΓΦ20051 227 Δμ - 228 Δμ
38 ΤΜ20187 ΔΤ20499 223 Δ - 224 Δ
39 ΓΦ20367 ΓΦ20492 255 Β - 256 Β
40 ΓΦ20244 ΤΗ6167 367 Βμ - 368 Βμ
41 ΓΦ20354 ΤΠ4876 113 Β - 114 Β
42 ΓΦ20431 ΤΜ6768 218 Γμ - 219 Γμ
43 ΓΦ20454 ΥΝ20211 237 Β - 238 Β
44 ΓΦ20484 ΤΠ4720 216 Γμ - 217 Γμ
45 ΓΦ6787 ΥΝ7285 228 Γ - 229 Γ
46 ΓΦ6800 ΤΗ20401 230 Α - 231 Α
47 ΓΦ6843 ΤΜ20295 101 Δ - 102 Δ
48 ΓΦ6850 ΤΜ6552 349 Αμ - 350 Αμ
49 ΓΦ7051 ΤΗ20601 229 Δμ - 230 Δμ
50 ΓΦ7054 ΥΝ7142 224 Αμ - 225 Αμ
51 ΔΛ13214 ΤΗ6073 108 Γ - 109 Γ
52 ΔΛ20006 ΤΗ6250 353 Γμ - 354 Γμ
53 ΔΛ20057 ΤΗ20530 233 Δμ - 234 Δμ
54 ΔΛ20297 ?? 104 Γ - 105 Γ
55 ΔΛ20467 ΤΗ6269 220 Γμ - 221 Γμ
56 ΔΛ20667 ΤΗ20315 113 Δ - 114 Δ
57 ΔΤ20005 ΤΜ20303 237 Δ - 238 Δ
58 ΔΤ20044 ΤΗ20470 222 Αμ - 223 Αμ
59 ΔΤ20413 ΤΗ20316 241 Γ - 242 Γ
60 ΔΤ20420 ΤΗ20423 224 Γμ - 225 Γμ
61 ΔΤ20462 ΤΜ20260 263 Δ - 264 Δ
62 ΔΤ20560 ΥΝ20285 102 Γ - 103 Γ
63 ΔΤ20688 ΤΠ4676 103 Δ - 104 Δ
64 ΔΤ20763 ΥΝ7397 221 Β - 222 Β
65 ΔΤ20788 ΤΗ6231 218 Αμ - 219 Αμ
66 ΔΤ20830 ΤΗ20395 231 Βμ - 232 Βμ
67 ΔΤ8312 ΥΝ20491 379 Δμ - 380 Δμ
68 ΔΤ8379 ΤΗ20307 236 Α - 237 Α
69 ΔΤ8426 ΥΚ20007 101 Β - 102 Β
70 ΤΗ20003 ΤΠ4502 241 Α - 242 Α
71 ΤΗ20072 ΤΜ20232 221 Δ - 222 Δ
72 ΤΗ20294 ΤΗ20458 222 Γμ - 223 Γμ
73 ΤΗ20297 ΤΜ20267 249 Δ - 250 Δ
74 ΓΦ20020 ΥΚ5749 219 Δμ - 220 Δ
75 ΓΦ20023 ΥΚ20449 347 Γμ - 348 Γμ
76 ΓΦ20136 ΥΝ20034 105 Δ - 106 Δ
77 ΓΦ20278 ΥΝ7319 255 Δ - 256 Δ
78 ΓΦ20313 ΤΜ6728 379 Βμ - 380 Βμ
79 ΓΦ20394 ΤΜ20241 247 Δ - 248 Δ
80 ΓΦ20405 ΥΝ20078 225 Δ - 226 Δ
81 ΓΦ6799 ΥΚ20160 259 Δ - 260 Δ
82 ΓΦ6804 ΥΝ20018 239 Β - 240 Β
83 ΓΦ6894 ΥΚ20105 239 Δ - 240 Δ
84 ΓΦ7168 ΥΚ20405 111 Β - 112 Β
85 ΔΛ20012 ΤΗ6261 106 Α - 107 Α
86 ΔΛ20018 ΥΚ20415 369 Βμ - 370 Βμ
87 ΔΛ20393 ΥΝ20544 108 Α - 109 Α
88 ΔΛ20420 ΥΚ5740 230 Γ - 231 Γ
89 ΔΛ20460 ΥΝ7390 107 Δ - 108 Δ
90 ΔΛ20462 ΥΝ7140 109 Β - 110 Β
91 ΔΛ20690 ΥΝ20028 232 Γ - 233 Γ
92 ΔΤ20039 ΥΚ20097 373 Δμ - 374 Δμ
93 ΔΤ20042 ΥΚ20117 226 Αμ - 227 Αμ
94 ΔΤ20133 ΥΚ20063 373 Βμ - 374 Βμ
95 ΔΤ20176 ΥΚ20316 261 Δ - 262 Δ
96 ΔΤ20444 ΥΚ20260 229 Βμ - 230 Βμ
97 ΔΤ20482 ΥΝ7386 223 Β - 224 Β
98 ΔΤ20588 ΥΝ20054 102 Α - 103 Α
99 ΔΤ20633 ΥΝ20260 245 Γ - 246 Γ
100 ΔΤ20772 ΥΚ20275 215 Βμ - 216 Βμ
101 ΔΤ7911 ΥΝ7281 111 Δ - 112 Δ
102 ΔΤ8042 ΥΝ7340 217 Βμ - 218 Βμ
103 ΔΤ8062 ΤΜ20200 109 Δ - 110 Δ
104 ΔΤ8343 ΥΚ20306 105 Β - 106 Β
105 ΔΤ8401 ΥΝ20405 245 Δ - 246 Δ
106 ΤΗ20333 ΥΝ20230 217 Δμ - 218 Δμ

 
 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Φοιτητικών Παροχών
Τρίτη 23/08/2022
__________________________________