ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
2022 – 2023

Οι παρακάτω φοιτητές εισάγονται στην Εστία από 31/08/2022, ημέρα Τετάρτη, μέχρι και 19/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρες 08:00 με 13:30, με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Με την εισαγωγή του ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό 90€ για εγγύηση δωματίου και τη συμμετοχή λειτουργικών εξόδων του πρώτου 2μήνου του 2020 που είναι 45X2 = 90€ για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο και 30X2 = 60€ για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο (σύνολο 180 και 150 ευρώ αντίστοιχα). Οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των πολυτέκνων και επιλέγουν 2κλινο δωμάτιο δε συμμετέχουν στην καταβολή λειτουργικών εξόδων (συνεπώς καταβάλουν μόνο το ποσό των 90 ευρώ για εγγύηση).

Όσοι φοιτητές έχουν οικονομικές εκκρεμότητες προηγουμένων μηνών, υποχρεούνται να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους για να εισαχθούν στην Εστία.

Οι φοιτητές που είχαν οφειλές προηγουμένων ετών και τους είχε γίνει διακανονισμός τον οποίο δεν τήρησαν, για να εισαχθούν στην Εστία θα πρέπει.
Α) να καταβάλλουν άμεσα το 50% του ποσού που οφείλουν μέχρι σήμερα.
Β) το υπόλοιπο 50% να καταμεριστεί σε 10 ισόποσες δόσεις οι οποίες θα καταβάλλονται ανά μήνα παράλληλα με τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις τους. (Αν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2022 ο διακανονισμός δεν εξυπηρετείται θα σταματά αυτόματα και η διαμονή τους στην Εστία).
 ________________________________________________________________________

Τα μέλη του Συμβουλίου της Φοιτητικής Μέριμνας συντόνισαν τον εκσυγχρονισμό του τρόπου διανομής και κατανομής των δωματίων στην Εστία του Ηρακλείου. Πιο συγκεκριμένα το Σ.Φ.Μ. σε μια προσπάθεια να εξαλείψει τα φαινόμενα συνωστισμού στο χώρο της Εστίας, αλλά και της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των δικαιούχων στέγασης, που κάθε χρόνο ταλαιπωρούνται, προχωρά, στην ηλεκτρονική διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας. Έτσι λοιπόν, με απόφαση του Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης η διαδικασία της διανομής και κατανομής των δωματίων, θα γίνεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό, όπως  συνέβη για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ΟΛΟΙ οι επιλεγέντες φοιτητές σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους επιτυχόντες συμφοιτητές τους, δηλώνουν τα ονόματα των επιθυμητών συγκατοίκων μέσω την ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Προσοχή: αν ο φοιτητής/ια «Α» δηλώσει την επιθυμία συγκατοίκησης με το «Β» η δήλωση είναι δεσμευτική και για τους δυο και κάνεις άλλος φοιτητής δεν μπορεί να δηλώσει επιθυμία συγκατοίκησης με τους «Α» ή «Β».

Θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση1 στις 22/08/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, της οποίας τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας, σε αρχείο Excel διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι εισάγονται στην Εστία –σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 -  να λάβουν γνώση σχετικά με τις νέες διαδικασίες διανομής δωματίων στην Εστία του Ηρακλείου, μελετώντας προσεκτικά τις πληροφορίες που τους δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eforms.hmu.gr/systeg και ακολουθώντας τις οδηγίες που τους υποδεικνύονται να γίνει η επιλογή συγκατοίκου. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα γίνεται με τους κωδικούς που έχουν δοθεί για την online σύνδεση όπως π.χ ανανέωση εγγράφων, e-class κ.τ.λ.. Η όλη διαδικασία θα ξεκινήσει από 19/07/2022 ημέρα Τρίτη και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους έως 19 Αυγούστου 2022 (ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης αιτήσεων 24:00). Όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση θα γίνει ομαδοποίηση ανά φύλο και συγκατοίκηση με αλφαβητική σειρά.
  • Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων θα γίνονται δεκτές από 01/09/2022 (ημέρα Πέμπτη) έως 12/09/2022 (ημέρα Δευτέρα), αποκλειστικά μέσω του επίσημου e-mai της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας: dfm@hmu.gr

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα πρέπει να αναγράφουν στο θέμα του e-mail τους «Ένσταση επί των αποτελεσμάτων Στέγασης 2022 - 2023», και στο κείμενό τους: Ονοματεπώνυμο και Αριθμό μητρώου.
____________________________________________________________

  1. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει με χρήση της συνάρτησης rand() του Excel με διαδικασία δημόσια και πλήρως αδιάβλητη.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ :
 
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023
Α/Α ΑΜ Έλεγχος αίτησης
1 ΓΦ20020 Ελεγμένη
2 ΓΦ20023 Ελεγμένη
3 ΓΦ20051 Ελεγμένη
4 ΓΦ20136 Ελεγμένη
5 ΓΦ20244 Ελεγμένη
6 ΓΦ20278 Ελεγμένη
7 ΓΦ20313 Ελεγμένη
8 ΓΦ20354 Ελεγμένη
9 ΓΦ20367 Ελεγμένη
10 ΓΦ20394 Ελλιπής
11 ΓΦ20405 Ελεγμένη
12 ΓΦ20431 Ελεγμένη
13 ΓΦ20454 Ελεγμένη
14 ΓΦ20477 Ελεγμένη
15 ΓΦ20479 Ελλιπής
16 ΓΦ20484 Ελεγμένη
17 ΓΦ20486 Ελεγμένη
18 ΓΦ20492 Ελεγμένη
19 ΓΦ20500 Ελεγμένη
20 ΓΦ20509 Ελεγμένη
21 ΓΦ20548 Ελεγμένη
22 ΓΦ6787 Ελεγμένη
23 ΓΦ6799 Ελεγμένη
24 ΓΦ6800 Ελεγμένη
25 ΓΦ6804 Ελεγμένη
26 ΓΦ6836 Ελεγμένη
27 ΓΦ6843 Ελεγμένη
28 ΓΦ6850 Ελεγμένη
29 ΓΦ6894 Ελλιπής
30 ΓΦ7051 Ελεγμένη
31 ΓΦ7054 Ελεγμένη
32 ΓΦ7168 Ελεγμένη
33 ΔΛ13214 Ελλιπής
34 ΔΛ20006 Ελεγμένη
35 ΔΛ20012 Ελεγμένη
36 ΔΛ20018 Ελεγμένη
37 ΔΛ20057 Ελεγμένη
38 ΔΛ20297 Ελεγμένη
39 ΔΛ20300 Ελεγμένη
40 ΔΛ20302 Ελεγμένη
41 ΔΛ20337 Ελεγμένη
42 ΔΛ20374 Ελεγμένη
43 ΔΛ20393 Ελεγμένη
44 ΔΛ20420 Ελεγμένη
45 ΔΛ20460 Ελλιπής
46 ΔΛ20462 Ελεγμένη
47 ΔΛ20467 Ελεγμένη
48 ΔΛ20470 Ελεγμένη
49 ΔΛ20547 Ελλιπής
50 ΔΛ20667 Ελεγμένη
51 ΔΛ20690 Ελεγμένη
52 ΔΤ20004 Ελεγμένη
53 ΔΤ20005 Ελεγμένη
54 ΔΤ20039 Ελεγμένη
55 ΔΤ20042 Ελεγμένη
56 ΔΤ20044 Ελεγμένη
57 ΔΤ20133 Ελεγμένη
58 ΔΤ20176 Ελεγμένη
59 ΔΤ20404 Ελεγμένη
60 ΔΤ20413 Ελεγμένη
61 ΔΤ20418 Ελλιπής
62 ΔΤ20420 Ελεγμένη
63 ΔΤ20444 Ελεγμένη
64 ΔΤ20462 Ελλιπής
65 ΔΤ20482 Ελεγμένη
66 ΔΤ20490 Ελεγμένη
67 ΔΤ20499 Ελεγμένη
68 ΔΤ20555 Ελεγμένη
69 ΔΤ20560 Ελεγμένη
70 ΔΤ20588 Ελεγμένη
71 ΔΤ20633 Ελλιπής
72 ΔΤ20637 Ελεγμένη
73 ΔΤ20685 Ελεγμένη
74 ΔΤ20688 Ελεγμένη
75 ΔΤ20763 Ελεγμένη
76 ΔΤ20772 Ελλιπής
77 ΔΤ20781 Ελεγμένη
78 ΔΤ20788 Ελεγμένη
79 ΔΤ20830 Ελεγμένη
80 ΔΤ7911 Ελεγμένη
81 ΔΤ8042 Ελεγμένη
82 ΔΤ8062 Ελεγμένη
83 ΔΤ8312 Ελεγμένη
84 ΔΤ8343 Ελεγμένη
85 ΔΤ8379 Ελεγμένη
86 ΔΤ8401 Ελεγμένη
87 ΔΤ8426 Ελεγμένη
88 ΤΗ20003 Ελεγμένη
89 ΤΗ20026 Ελεγμένη
90 ΤΗ20038 Ελεγμένη
91 ΤΗ20042 Ελεγμένη
92 ΤΗ20051 Ελλιπής
93 ΤΗ20072 Ελεγμένη
94 ΤΗ20166 Ελεγμένη
95 ΤΗ20170 Ελεγμένη
96 ΤΗ20286 Ελεγμένη
97 ΤΗ20294 Ελεγμένη
98 ΤΗ20297 Ελεγμένη
99 ΤΗ20307 Ελεγμένη
100 ΤΗ20315 Ελεγμένη
101 ΤΗ20316 Ελεγμένη
102 ΤΗ20333 Ελεγμένη
103 ΤΗ20340 Ελεγμένη
104 ΤΗ20367 Ελεγμένη
105 ΤΗ20395 Ελεγμένη
106 ΤΗ20401 Ελεγμένη
107 ΤΗ20423 Ελεγμένη
108 ΤΗ20451 Ελεγμένη
109 ΤΗ20458 Ελεγμένη
110 ΤΗ20470 Ελεγμένη
111 ΤΗ20523 Ελεγμένη
112 ΤΗ20530 Ελεγμένη
113 ΤΗ20601 Ελεγμένη
114 ΤΗ6073 Ελεγμένη
115 ΤΗ6167 Ελεγμένη
116 ΤΗ6231 Ελεγμένη
117 ΤΗ6250 Ελεγμένη
118 ΤΗ6261 Ελεγμένη
119 ΤΗ6269 Ελεγμένη
120 ΤΗ6272 Ελεγμένη
121 ΤΜ20154 Ελλιπής
122 ΤΜ20187 Ελεγμένη
123 ΤΜ20200 Ελεγμένη
124 ΤΜ20232 Ελεγμένη
125 ΤΜ20241 Ελεγμένη
126 ΤΜ20260 Ελεγμένη
127 ΤΜ20267 Ελεγμένη
128 ΤΜ20295 Ελεγμένη
129 ΤΜ20303 Ελεγμένη
130 ΤΜ6552 Ελεγμένη
131 ΤΜ6728 Ελεγμένη
132 ΤΜ6768 Ελεγμένη
133 ΤΜ6807 Ελεγμένη
134 ΤΠ4502 Ελεγμένη
135 ΤΠ4676 Ελεγμένη
136 ΤΠ4679 Ελλιπής
137 ΤΠ4691 Ελεγμένη
138 ΤΠ4720 Ελεγμένη
139 ΤΠ4876 Ελεγμένη
140 ΤΠ4964 Ελεγμένη
141 ΤΠ4964 Ελεγμένη
142 ΥΚ20005 Ελεγμένη
143 ΥΚ20007 Ελεγμένη
144 ΥΚ20031 Ελεγμένη
145 ΥΚ20032 Ελεγμένη
146 ΥΚ20042 Ελεγμένη
147 ΥΚ20052 Ελεγμένη
148 ΥΚ20063 Ελεγμένη
149 ΥΚ20097 Ελεγμένη
150 ΥΚ20105 Ελεγμένη
151 ΥΚ20117 Ελεγμένη
152 ΥΚ20160 Ελεγμένη
153 ΥΚ20216 Ελεγμένη
154 ΥΚ20230 Ελεγμένη
155 ΥΚ20242 Ελεγμένη
156 ΥΚ20248 Ελεγμένη
157 ΥΚ20260 Ελλιπής
158 ΥΚ20266 Ελεγμένη
159 ΥΚ20275 Ελεγμένη
160 ΥΚ20292 Ελεγμένη
161 ΥΚ20306 Ελεγμένη
162 ΥΚ20316 Ελεγμένη
163 ΥΚ20322 Ελεγμένη
164 ΥΚ20330 Ελεγμένη
165 ΥΚ20377 Ελεγμένη
166 ΥΚ20380 Ελεγμένη
167 ΥΚ20405 Ελεγμένη
168 ΥΚ20415 Ελεγμένη
169 ΥΚ20449 Ελεγμένη
170 ΥΚ20481 Ελεγμένη
171 ΥΚ20489 Ελεγμένη
172 ΥΚ20518 Ελεγμένη
173 ΥΚ5696 Ελεγμένη
174 ΥΚ5697 Ελεγμένη
175 ΥΚ5740 Ελεγμένη
176 ΥΚ5749 Ελεγμένη
177 ΥΚ5776 Ελεγμένη
178 ΥΚ5786 Ελεγμένη
179 ΥΝ20018 Ελεγμένη
180 ΥΝ20027 Ελεγμένη
181 ΥΝ20028 Ελλιπής
182 ΥΝ20034 Ελεγμένη
183 ΥΝ20054 Ελεγμένη
184 ΥΝ20078 Ελεγμένη
185 ΥΝ20158 Ελεγμένη
186 ΥΝ20211 Ελλιπής
187 ΥΝ20230 Ελεγμένη
188 ΥΝ20260 Ελεγμένη
189 ΥΝ20285 Ελεγμένη
190 ΥΝ20309 Ελεγμένη
191 ΥΝ20333 Ελεγμένη
192 ΥΝ20405 Ελλιπής
193 ΥΝ20491 Ελεγμένη
194 ΥΝ20544 Ελεγμένη
195 ΥΝ20549 Ελεγμένη
196 ΥΝ20550 Ελεγμένη
197 ΥΝ7089 Ελεγμένη
198 ΥΝ7140 Ελεγμένη
199 ΥΝ7142 Ελεγμένη
200 ΥΝ7165 Ελεγμένη
201 ΥΝ7241 Ελεγμένη
202 ΥΝ7272 Ελεγμένη
203 ΥΝ7281 Ελλιπής
204 ΥΝ7285 Ελεγμένη
205 ΥΝ7319 Ελεγμένη
206 ΥΝ7320 Ελεγμένη
207 ΥΝ7327 Ελεγμένη
208 ΥΝ7340 Ελεγμένη
209 ΥΝ7382 Ελεγμένη
210 ΥΝ7386 Ελεγμένη
211 ΥΝ7390 Ελεγμένη
212 ΥΝ7397 Ελεγμένη
 

 
 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 ΤΗ20320 Ελεγμένη
2 ΥΚ5795 Ελεγμένη
3 ΓΦ20473 Ελεγμένη
4 ΥΚ5757 Ελεγμένη
5 ΤΠ4912 Ελεγμένη
6 ΤΗ20591 Ελεγμένη
7 ΓΦ20010 Ελλιπής
8 ΔΤ20412 Ελεγμένη
9 ΔΤ20076 Ελεγμένη
10 ΤΜ6760 Ελεγμένη
11 ΔΤ20835 Ελεγμένη
12 ΥΚ20217 Ελεγμένη
13 ΤΜ6753 Ελεγμένη
14 ΔΤ20787 Ελλιπής
15 ΔΤ20569 Ελλιπής

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές, πριν την παραλαβή του δωμάτιό τους, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής στην Φοιτητική Εστία έως και τις 19/09/2022 (καταλυτική ημερομηνία εισαγωγής στις Εστίες), προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Διαμενόντων.
Η ηλεκτρονική αίτηση θα έχει επίσης τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής του Κανονισμού Διαμονής στη Φοιτητική Εστία.
Η μη συμπλήρωση  της σχετικής  αίτησης έως την 19η του Σεπτεμβρίου 2022, θα θεωρείται ως παραίτηση του δικαιώματος για στέγαση στην Φοιτητική Εστία και το δωμάτιο θα δίδεται στον επόμενο αναπληρωματικό δικαιούχο. Ημερομηνία εισαγωγής στην Εστία θα θεωρείται η ημερομηνία της αίτησης όπου θα ξεκινά και η χρέωση των λειτουργικών εξόδων. Για την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ: https://forms.gle/BRSsn3RaBmjhFJ8T8

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χαρακτηρισμός «ΕΛΕΓΜΕΝΗ» αναφέρεται σε όλες τις αιτήσεις φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία κατάθεσης προσκομίζοντας και τα τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά που τους είχαν ζητηθεί ή δεν είχαν ελλείψεις. Όμως, ΟΛΟΙ μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής συγκατοίκου στη πλατφόρμα και κλήρωσης των δωματίων.

Οι αιτήσεις των φοιτητών που χαρακτηρίζονται ως «Ελλιπής», έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την κατάταξη των αποτελεσμάτων για Στέγαση στην Εστία Ηρακλείου αλλά η αίτηση τους παρουσιάζει κάποια έλλειψη. Αναλυτικότερα, σημαίνει ότι οι αιτήσεις τους είναι ελλιπείς με προβλήματα που δεν μας επιτρέπουν να μοριοδοτήσουμε με εγκυρότητα οριστικά την αίτηση. Επομένως, η κατάταξη αυτή ενδεχομένως να τροποποιηθεί προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα ελλιπή δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο επίσημο e-mail της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας dfm@hmu.gr από 31/08/2022 (ημέρα Τετάρτη) μέχρι και την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα πρέπει να αναγράφουν στο θέμα του e-mail τους «Ελλιπή Δικαιολογητικά Στέγασης», και στο κείμενό τους: Ονοματεπώνυμο και Αριθμό μητρώου. 

 

Έτσι, θα καταλαμβάνουν την οριστική θέση που τους αναλογεί σύμφωνα με τη μοριοδότησή τους και εν τέλη θα λάβουν στο ακαδημαϊκό τους e-mail την έγκριση για να παραλάβουν το δωμάτιό τους. Για περισσότερες πληροφορίες, θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας – Τμήμα Φοιτητικών Παροχών (κ. Πατεράκη Ιωάννη και κα.Σαββάκη Ιωάννα) καθώς και στα τηλέφωνα 2810 379141 και 2810 379338.

 

Οι διαμένοντες φοιτητές που είχαν θερινή διαμονή για λόγους εργασίας την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2022 και έχουν χρέος, υποχρεούνται να εξοφλούν το 50% τουλάχιστον αυτού έως 25/08/2022.

 

* Σε περίπτωση αλλαγής των οδηγιών από το Υπουργείο για την λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του κοινού, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων των αιτήσεων και την παραλαβή των δωματίων της Εστίας.

 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Φοιτητικών Παροχών
Τετάρτη 19/07/2022

_______________________________