Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για δωρεάν ΣΙΤΙΣΗ για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΟΧΩΝ

 

Ανακοίνωση
 
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ότι παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για δωρεάν παροχή σίτισης μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://morpheus.hmu.gr/
 
 
Οι νέοι δικαιούχοι της δωρεάν ΣΙΤΙΣΗΣ, θα χρησιμοποιούν τη φοιτητική τους ταυτότητα – ΠΑΣΟ όταν επισκέπτονται το εστιατόριο.
 
 
 
02/11/2023
Ρεβέκκα Πετροπούλου
Προϊσταμένη Τμήματος Φοιτητικών Παροχών
________________________________________________________