ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
  ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

 

Ενημερώνουμε τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους/ες διδάκτορες οι οποίοι διαμένουν στη Φοιτητική Εστία ότι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για διαμονή τους θερινούς μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο 2024) εφόσον:
  1. έχουν ακαδημαϊκές υποχρεώσεις (π.χ. πρακτική άσκηση, σεμινάρια, πτυχιακή)
  2. εργαστούν το διάστημα αυτό (Ιούλιο-Αύγουστο) στο Ηράκλειο
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  dfm@hmu.gr και σε αποκλειστική προθεσμία από:

Δευτέρα 03 Ιουνίου  έως και Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Προσοχή: οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται μόνο από το ιδρυματικό email των αιτούντων. Αιτήσεις οι οποίες έχουν αποσταλεί  από προσωπικούς λογαριασμούς, έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή αποστέλλονται σε άλλο λογαριασμό, εκτός του dfm@hmu.gr , δεν θα αξιολογηθούν.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
  1. Για όσους έχουν ακαδημαϊκές υποχρεώσεις (π.χ. πρακτική άσκηση, σεμινάρια, πτυχιακή)
  • Βεβαίωση διδάσκοντος ότι το σεμινάριο/πτυχιακή εργασία/πρακτική άσκηση απαιτεί την παραμονή του φοιτητή/της φοιτήτριας στο Ηράκλειο.
  1. Για όσους εργαστούν το διάστημα αυτό (Ιούλιο-Αύγουστο) στο Ηράκλειο
  • Το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα)
  • Υπεύθυνη δήλωση του/της φοιτητής/τριας ότι εργάζεται ή πρόκειται να εργαστεί στο Ηράκλειο και ότι θα προσκομίσει βεβαίωση εργοδότη κατά τη λήξη της διαμονής του (τέλος Αυγούστου) που να αναφέρει ότι «ο φοιτητής/τρια εργάστηκε συνεχώς από 01/07/2024 έως και 31/08/2024 στην επιχείρησή του για τουλάχιστον 4 ώρες καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα».
 
 
Από το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών της  Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας

____________________________________________________________