Εφαρμογή της Στατιστικής στις Επιχειρήσεις

 

Εφαρμογή της Στατιστικής στις Επιχειρήσεις

 

 

Σκοπός

Οι φοιτητές:
Να εξοικειωθούν με βασικές και προχωρημένες έννοιες της στατιστικής.
Να κατανοήσουν με χρήση παραδειγμάτων τις στατιστικές έννοιες και την εφαρμογή τους σε προβλήματα
Να εξοικειωθούν με εφαρμογές στατιστικών τεχνικών ιδιαίτερα στη Διοίκηση των επιχειρήσεων.
Να χρησιμοποιήσουν σε τις στατιστικές τεχνικές σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου.

 

Περίγραμμα Μαθήματος

Μεθοδολογία Οικονομικής Ανάλυσης
1.Βασικές εισαγωγικές έννοιες –Σύνοψη και περιγραφή των δεδομένων : Μέτρα Κεντρικής τάσης , μέτρα θέσης , μέτρα διασποράς .
2.Πιθανότητες και βασικοί υπολογισμοί: Ορισμοί ,πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο, πιθανότητα να μη συμβεί ένα ενδεχόμενο, πιθανότητα ένωσης ενδεχόμενων , πιθανότητα τομή ενδεχομένων
3.Δεσμευμένη πιθανότητα : Υπολογισμός δεσμευμένων πιθανοτήτων (πιθανότητες υπό συνθήκη) , ανεξάρτητα ενδεχόμενα ,κανόνας του Bayes
4.Τυχαίες μεταβλητές : Συνάρτηση πιθανότητας για διακριτή τυχαία μεταβλητή, συνάρτηση αθροιστική , δοκιμές Bernoulli ,Ο νόμος των μεγάλων αριθμών ,Κατανομές : Διωνυμική-Poisson –Υπέρ- γεωμετρική
5.Τυχαίες μεταβλητές : Συνεχής τυχαία μεταβλητή ,συνάρτηση αθροιστικής κατανομής ,συνάρτηση πυκνότητας , ομοιόμορφη κατανομή ,Κανονική κατανομή κεντρικό οριακό θεώρημα, Χ-τετράγωνο κατανομή - t-κατανομή , F-Κατανομή
6.Δυο τυχαίες μεταβλητές : Κατανομή δύο τυχαίων μεταβλητών, περιθώριες πιθανοτήτων ανεξαρτήτων τυχαίων μεταβλητών ,συναρτήσεις δεσμευμένων πιθανοτήτων, ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές ,συν- διακύμανση ,συσχέτιση:
7.Στατιστικές εκτιμήσεις : Αμερόληπτες εκτιμήσεις , συνεπείς εκτιμήσεις . Διαστήματα Εμπιστοσύνης .Έλεγχοι Υποθέσεων
8.Έλεγχος Χ-τετράγωνο
9.Ανάλυση της διακύμανσης ,Απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση
10.Μη παραμετρικοί μέθοδοι
11.Χρονολογικές σειρές και προβλέψεις

 

Δομή, μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Η διδασκαλία στηρίζεται σε τρίωρες διαλέξεις, υποχρεωτικές για τους φοιτητές. Η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει εργασίες σε ομάδες προβλημάτων (problem sets) ή/και ενδιάμεση εξέταση (mid-term exam) ή/και ανάθεση μικρής γραπτής εργασίας (short paper).

 

Διδάσκοντες

Γεώργιος Ξανθός, ΚΕπίκουρος καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων –Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΤΕΙ Κρήτης

 

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874