Management & Ηγεσία

 

Management & Ηγεσία

 

 

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν αρμοδιότητες, να συνεργαστούν και να διοικήσουν αποτελεσματικά επιχειρήσεις. Το μάθημα αρχικά εισάγει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις αρχές της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και στη συνέχεια εξειδικεύει σε επιμέρους σύγχρονα θέματα του αντικειμένου. Μεθοδολογικά, πέραν από τις διαλέξεις, το μάθημα θα βασισθεί και σε μελέτες περίπτωσης, ασκήσεις κατανόησης και παιχνίδια ρόλων, που θα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του κλάδου.

 

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Εισαγωγή στο management ως επιστήμη και πράξη
 • Επιχειρηματικότητα & Σύγχρονες Επιχειρήσεις / Οργανισμοί
 • Λειτουργίες της Διοίκησης (1): Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων
 • Λειτουργίες της Διοίκησης (2): Οργάνωση Επιχειρήσεων
 • Λειτουργίες της Διοίκησης (3): Επικοινωνία, Ηγεσία και Διαχείριση Ομάδων
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων
 • Management Λειτουργιών (Logistics, Παραγωγή, Χρηματοοικονομικά, Ανθρώπινοι Πόροι, Marketing)
 • Σύγχρονες Τάσεις στο Μάνατζμεντ
 • o Διαχείριση Αλλαγής και Καινοτομίας
  o Διοίκηση ολικής Ποιότητας
  o Πληροφοριακά Συστήματα

 

Δομή, μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Η διδασκαλία στηρίζεται σε τρίωρες διαλέξεις. Η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει ομαδικές ή ατομικές εργασίες.

 

Διδάσκοντες

Μάρκος Κουργιαντάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού – Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

Ειρήνη Δήμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού – Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

 

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874