ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

Οι παρακάτω φοιτητές έχουν δικαίωμα διαμονής στην Εστία από 31/08/2023, ημέρα Πέμπτη, μέχρι και 19/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρες 08:00 με 13:30.

Με την εισαγωγή του ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό των 90€ για εγγύηση δωματίου καθώς και τη συμμετοχή λειτουργικών εξόδων του πρώτου 2μήνου του 2023 που είναι 45€X2 = 90€ για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο και 30€X2 = 60€ για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο (σύνολο 180€ και 150€ ευρώ αντίστοιχα). Οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των πολυτέκνων και επιλέγουν 2κλινο δωμάτιο δεν συμμετέχουν στην καταβολή λειτουργικών εξόδων (συνεπώς, καταβάλουν μόνο το ποσό των 90€ για εγγύηση).

Όσοι φοιτητές έχουν οικονομικές εκκρεμότητες προηγουμένων μηνών, υποχρεούνται να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους για να εισαχθούν στην Εστία.

Οι φοιτητές που είχαν οφειλές προηγουμένων ετών και είχαν προχωρήσει σε διακανονισμό, τον οποίο δεν τήρησαν, για να εισαχθούν στην Εστία θα πρέπει:
Α) να καταβάλλουν άμεσα το 50% του ποσού που οφείλουν μέχρι σήμερα.
Β) το υπόλοιπο 50% να καταμεριστεί σε 10 ισόποσες δόσεις οι οποίες θα καταβάλλονται ανά μήνα παράλληλα με τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις τους (Αν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 ο διακανονισμός δεν εξυπηρετείται θα σταματά αυτόματα και η διαμονή τους στην Εστία).

Οι διαμένοντες φοιτητές που είχαν θερινή διαμονή την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2023 και έχουν χρέος, υποχρεούνται να εξοφλήσουν, τουλάχιστον, το 50% αυτού έως 25/08/2023.

__________________________________________________________________________

Τα μέλη της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας συντόνισαν τον εκσυγχρονισμό του τρόπου διανομής και κατανομής των δωματίων στην Εστία του Ηρακλείου. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας, σε μια προσπάθεια να εξαλείψει τα φαινόμενα συνωστισμού στο χώρο της Εστίας, αλλά και της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των δικαιούχων στέγασης προχωρά στην ηλεκτρονική διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας. Έτσι λοιπόν, με απόφαση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας, η διαδικασία της διανομής και κατανομής των δωματίων, θα γίνεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό, όπως συνέβη για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016.
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ΟΛΟΙ οι επιλεγέντες φοιτητές σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους επιτυχόντες συμφοιτητές τους, δηλώνουν τα ονόματα των επιθυμητών συγκατοίκων τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Προσοχή: αν ο φοιτητής/τρια «Α» δηλώσει την επιθυμία συγκατοίκησης με τον φοιτητή «Β», η δήλωση είναι δεσμευτική και για τους δυο και κανείς άλλος φοιτητής δεν μπορεί να δηλώσει επιθυμία συγκατοίκησης με τους «Α» ή «Β».

Θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση(1) για τη διανομή δωματίων στις 22/08/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, της οποίας τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας, σε αρχείο pdf, διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο.
 

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι εισάγονται στην Εστία –σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 - να λάβουν γνώση σχετικά με τις νέες διαδικασίες διανομής δωματίων στην Εστία του Ηρακλείου, μελετώντας προσεκτικά τις πληροφορίες που τους δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://morpheus.hmu.gr/application/new/95 και ακολουθώντας τις οδηγίες που τους υποδεικνύονται σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να γίνει η επιλογή συγκατοίκου. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα γίνεται με τους κωδικούς που έχουν δοθεί για την online σύνδεση όπως π.χ ανανέωση εγγράφων, e-class κ.τ.λ. Η όλη διαδικασία θα ξεκινήσει από 04/08/2023 ημέρα Παρασκευή και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους έως 20 Αυγούστου 2023 (ημέρα Κυριακή και ώρα λήξης αιτήσεων 24:00). Όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση θα γίνει ομαδοποίηση ανά φύλο και συγκατοίκηση με αλφαβητική σειρά.

  

  •  Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων θα γίνονται δεκτές από 01/09/2023 (ημέρα Παρασκευή) έως 11/09/2023 (ημέρα Δευτέρα), αποκλειστικά μέσω του επίσημου e-mail της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας: dfm@hmu.gr   

        Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα πρέπει να αναγράφουν στο θέμα του e-mail τους «Ένσταση επί των αποτελεσμάτων Στέγασης 2023 - 2024», και στο κείμενό τους: Ονοματεπώνυμο και Αριθμό μητρώου.

___________________________________________________________________________
(1). Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει δημόσια με χρήση της εφαρμογής https://www.random.org/lists/

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 - 2024
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 - 2024
Α/Α ΑΜ Έλεγχος αίτησης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 ΓΦ20005 Ελεγμένη  
2 ΓΦ20020 Ελεγμένη  
3 ΓΦ20023 Ελεγμένη  
4 ΓΦ20136 Ελεγμένη  
5 ΓΦ20278 Ελεγμένη  
6 ΓΦ20313 Ελεγμένη  
7 ΓΦ20354 Ελεγμένη  
8 ΓΦ20367 Ελεγμένη  
9 ΓΦ20394 Ελεγμένη  
10 ΓΦ20431 Ελεγμένη  
11 ΓΦ20484 Ελλιπής  
12 ΓΦ20486 Ελεγμένη  
13 ΓΦ20492 Ελλιπής  
14 ΓΦ20500 Ελλιπής  
15 ΓΦ20509 Ελεγμένη  
16 ΓΦ20523 Ελεγμένη  
17 ΓΦ20548 Ελεγμένη  
18 ΓΦ20550 Ελλιπής  
19 ΓΦ20653 Ελεγμένη  
20 ΓΦ20659 Ελεγμένη  
21 ΓΦ6799 Ελεγμένη Ναι, αν έχει πάρει
πρόγραμμα
σπουδών ΕΛΜΕΠΑ
5ετους φοίτησης
22 ΓΦ6800 Ελεγμένη  
23 ΓΦ6804 Ελεγμένη  
24 ΓΦ6822 Ελεγμένη  
25 ΓΦ7054 Ελεγμένη  
26 ΔΛ20018 Ελεγμένη  
27 ΔΛ20057 Ελεγμένη  
28 ΔΛ20297 Ελεγμένη  
29 ΔΛ20300 Ελεγμένη  
30 ΔΛ20302 Ελεγμένη  
31 ΔΛ20337 Ελεγμένη  
32 ΔΛ20374 Ελεγμένη  
33 ΔΛ20470 Ελεγμένη  
34 ΔΛ20547 Ελεγμένη  
35 ΔΛ20563 Ελεγμένη  
36 ΔΛ20667 Ελεγμένη  
37 ΔΛ20686 Ελλιπής  
38 ΔΛ20772 Ελεγμένη  
39 ΔΛ20794 Ελεγμένη  
40 ΔΛ20816 Ελεγμένη  
41 ΔΛ20825 Ελεγμένη  
42 ΔΛ20911 Ελεγμένη  
43 ΔΤ20004 Ελεγμένη  
44 ΔΤ20005 Ελεγμένη  
45 ΔΤ20022 Ελλιπής  
46 ΔΤ20039 Ελεγμένη  
47 ΔΤ20042 Ελεγμένη  
48 ΔΤ20047 Ελεγμένη  
49 ΔΤ20176 Ελεγμένη  
50 ΔΤ20404 Ελεγμένη  
51 ΔΤ20418 Ελεγμένη  
52 ΔΤ20420 Ελεγμένη  
53 ΔΤ20429 Ελεγμένη  
54 ΔΤ20442 Ελεγμένη  
55 ΔΤ20473 Ελεγμένη  
56 ΔΤ20490 Ελλιπής  
57 ΔΤ20499 Ελεγμένη  
58 ΔΤ20499 Ελεγμένη  
59 ΔΤ20555 Ελεγμένη  
60 ΔΤ20560 Ελεγμένη  
61 ΔΤ20569 Ελλιπής  
62 ΔΤ20588 Ελεγμένη  
63 ΔΤ20602 Ελεγμένη  
64 ΔΤ20633 Ελεγμένη  
65 ΔΤ20637 Ελεγμένη  
66 ΔΤ20671 Ελλιπής  
67 ΔΤ20685 Ελεγμένη  
68 ΔΤ20688 Ελεγμένη  
69 ΔΤ20772 Ελεγμένη  
70 ΔΤ20781 Ελεγμένη  
71 ΔΤ20817 Ελεγμένη  
72 ΔΤ20889 Ελεγμένη  
73 ΔΤ20913 Ελεγμένη  
74 ΔΤ20916 Ελλιπής  
75 ΔΤ20976 Ελεγμένη  
76 ΔΤ20979 Ελεγμένη  
77 ΔΤ21009 Ελεγμένη  
78 ΔΤ21017 Ελεγμένη  
79 ΔΤ21029 Ελεγμένη  
80 ΔΤ21031 Ελεγμένη  
81 ΔΤ21049 Ελεγμένη  
82 ΔΤ21064 Ελεγμένη  
83 ΔΤ8312 Ελεγμένη  
84 ΔΤ8379 Ελεγμένη  
85 ΔΤ8426 Ελεγμένη  
86 ΜΤΚ53 Ελεγμένη  
87 ΜΥΧ20 Ελεγμένη  
88 ΤΗ20003 Ελεγμένη  
89 ΤΗ20026 Ελεγμένη  
90 ΤΗ20038 Ελεγμένη  
91 ΤΗ20042 Ελεγμένη  
92 ΤΗ20072 Ελεγμένη  
93 ΤΗ20166 Ελεγμένη  
94 ΤΗ20170 Ελεγμένη  
95 ΤΗ20286 Ελεγμένη  
96 ΤΗ20294 Ελεγμένη  
97 ΤΗ20315 Ελεγμένη  
98 ΤΗ20333 Ελεγμένη  
99 ΤΗ20339 Ελεγμένη  
100 ΤΗ20340 Ελεγμένη  
101 ΤΗ20343 Ελεγμένη  
102 ΤΗ20367 Ελεγμένη  
103 ΤΗ20395 Ελεγμένη  
104 ΤΗ20401 Ελεγμένη  
105 ΤΗ20405 Ελεγμένη  
106 ΤΗ20423 Ελεγμένη  
107 ΤΗ20451 Ελεγμένη  
108 ΤΗ20470 Ελεγμένη  
109 ΤΗ20523 Ελλιπής  
110 ΤΗ20530 Ελεγμένη  
111 ΤΗ20537 Ελεγμένη  
112 ΤΗ20591 Ελεγμένη  
113 ΤΗ20601 Ελλιπής  
114 ΤΗ20634 Ελεγμένη  
115 ΤΗ20654 Ελεγμένη  
116 ΤΗ20681 Ελλιπής  
117 ΤΗ20724 Ελεγμένη  
118 ΤΗ6231 Ελεγμένη  
119 ΤΗ6250 Ελεγμένη  
120 ΤΗ6269 Ελεγμένη  
121 ΤΗ6315 Ελλιπής  
122 ΤΜ20154 Ελεγμένη  
123 ΤΜ20187 Ελεγμένη  
124 ΤΜ20200 Ελεγμένη  
125 ΤΜ20232 Ελεγμένη  
126 ΤΜ20241 Ελεγμένη  
127 ΤΜ20267 Ελεγμένη  
128 ΤΜ20295 Ελεγμένη  
129 ΤΜ20303 Ελλιπής  
130 ΤΜ20367 Ελεγμένη  
131 ΤΜ20384 Ελεγμένη  
132 ΤΜ20411 Ελεγμένη  
133 ΤΜ20436 Ελεγμένη  
134 ΤΜ20452 Ελεγμένη  
135 ΤΜ20470 Ελεγμένη  
136 ΤΜ20472 Ελεγμένη  
137 ΤΜ6760 Ελεγμένη Ναι, αν έχει πάρει
πρόγραμμα
σπουδών ΕΛΜΕΠΑ
5ετους φοίτησης
138 ΤΜ6831 Ελεγμένη  
139 ΤΠ4912 Ελεγμένη  
140 ΤΠ5001 Ελεγμένη  
141 ΥΚ20005 Ελεγμένη  
142 ΥΚ20007 Ελεγμένη  
143 ΥΚ20032 Ελεγμένη  
144 ΥΚ20052 Ελλιπής  
145 ΥΚ20063 Ελεγμένη  
146 ΥΚ20097 Ελεγμένη  
147 ΥΚ20117 Ελεγμένη  
148 ΥΚ20211 Ελεγμένη  
149 ΥΚ20216 Ελεγμένη  
150 ΥΚ20230 Ελλιπής  
151 ΥΚ20242 Ελεγμένη  
152 ΥΚ20248 Ελεγμένη  
153 ΥΚ20260 Ελεγμένη  
154 ΥΚ20266 Ελεγμένη  
155 ΥΚ20275 Ελεγμένη  
156 ΥΚ20292 Ελεγμένη  
157 ΥΚ20306 Ελεγμένη  
158 ΥΚ20322 Ελεγμένη  
159 ΥΚ20330 Ελεγμένη  
160 ΥΚ20377 Ελεγμένη  
161 ΥΚ20380 Ελεγμένη  
162 ΥΚ20405 Ελεγμένη  
163 ΥΚ20415 Ελεγμένη  
164 ΥΚ20481 Ελεγμένη  
165 ΥΚ20489 Ελεγμένη  
166 ΥΚ20518 Ελεγμένη  
167 ΥΚ20576 Ελεγμένη  
168 ΥΚ20592 Ελεγμένη  
169 ΥΚ20598 Ελεγμένη  
170 ΥΚ20611 Ελεγμένη  
171 ΥΚ20614 Ελεγμένη  
172 ΥΚ20652 Ελεγμένη  
173 ΥΚ20656 Ελεγμένη  
174 ΥΚ20659 Ελεγμένη  
175 ΥΚ20667 Ελεγμένη  
176 ΥΚ20691 Ελεγμένη  
177 ΥΚ5697 Ελεγμένη  
178 ΥΚ5740 Ελεγμένη  
179 ΥΚ5757 Ελεγμένη  
180 ΥΝ20028 Ελλιπής  
181 ΥΝ20034 Ελεγμένη  
182 ΥΝ20054 Ελεγμένη  
183 ΥΝ20071 Ελλιπής  
184 ΥΝ20215 Ελεγμένη  
185 ΥΝ20230 Ελεγμένη  
186 ΥΝ20260 Ελεγμένη  
187 ΥΝ20309 Ελεγμένη  
188 ΥΝ20333 Ελεγμένη  
189 ΥΝ20405 Ελεγμένη  
190 ΥΝ20440 Ελεγμένη  
191 ΥΝ20491 Ελεγμένη  
192 ΥΝ20544 Ελεγμένη  
193 ΥΝ20549 Ελλιπής  
194 ΥΝ20550 Ελεγμένη  
195 ΥΝ20560 Ελεγμένη  
196 ΥΝ20580 Ελεγμένη  
197 ΥΝ20606 Ελεγμένη  
198 ΥΝ20620 Ελεγμένη  
199 ΥΝ20634 Ελλιπής  
200 ΥΝ20647 Ελεγμένη  
201 ΥΝ20660 Ελεγμένη  
202 ΥΝ20665 Ελεγμένη  
203 ΥΝ20700 Ελεγμένη  
204 ΥΝ20704 Ελεγμένη  
205 ΥΝ20715 Ελεγμένη  
206 ΥΝ7285 Ελεγμένη  
207 ΥΝ7320 Ελεγμένη  
208 ΥΝ7340 Ελεγμένη  
209 ΥΝ7386 Ελεγμένη  
210 ΥΝ7397 Ελεγμένη  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 ΔΤ20835 Ελεγμένη  
2 ΔΤ20482 Ελεγμένη  
3 ΔΛ20006 Ελεγμένη  
4 ΓΦ6894 Ελεγμένη Ναι, αν έχει πάρει
πρόγραμμα
σπουδών ΕΛΜΕΠΑ
5ετους φοίτησης
5 ΔΤ21083 Ελεγμένη  
6 ΥΝ7272 Ελεγμένη  
7 ΥΝ20600 Ελεγμένη  
8 ΥΚ20553 Ελεγμένη  
9 ΥΚ20217 Ελλιπής  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές, πριν την παραλαβή του δωμάτιού τους, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής στη Φοιτητική Εστία έως και τις 19/09/2023 (καταληκτική ημερομηνία εισαγωγής στις Εστίες), προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Διαμενόντων.
Η ηλεκτρονική αίτηση θα έχει, επίσης, τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής του Κανονισμού Διαμονής στη Φοιτητική Εστία.
Η μη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης έως την 19η Σεπτεμβρίου του 2023, θα θεωρείται ως παραίτηση του δικαιώματος για στέγαση στη Φοιτητική Εστία και το δωμάτιο θα δίδεται στον επόμενο
αναπληρωματικό δικαιούχο. Ημερομηνία εισαγωγής στην Εστία θα θεωρείται η ημερομηνία της αίτησης όπου θα ξεκινά και η χρέωση των λειτουργικών εξόδων.
Για την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ: https://forms.gle/BRSsn3RaBmjhFJ8T8

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Ο χαρακτηρισμός «Ελεγμένη» στη στήλη «έλεγχος αίτησης» αναφέρεται σε όλες τις αιτήσεις φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία κατάθεσης, προσκομίζοντας και τα τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά που τους είχαν ζητηθεί, ή δεν είχαν ελλείψεις. Όμως, ΟΛΟΙ μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής συγκατοίκου στη πλατφόρμα και κλήρωσης των δωματίων.

Ο χαρακτηρισμός «Ελλιπής» στη στήλη «έλεγχος αίτησης» αναφέρεται σε όλες τις αιτήσεις φοιτητών που παρουσιάζουν κάποια έλλειψη στα δικαιολογητικά τους. Αυτό σημαίνει ότι οι αιτήσεις τους είναι ελλιπείς με προβλήματα που δεν μας επιτρέπουν να μοριοδοτήσουμε με εγκυρότητα οριστικά την αίτησή τους.
Επομένως, η κατάταξη αυτή ενδεχομένως να τροποποιηθεί προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα ελλιπή δικαιολογητικά τους μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο επίσημο e-mail της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας dfm@hmu.gr από 31/08/2023 (ημέρα Πέμπτη) μέχρι και την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα πρέπει να αναγράφουν στο θέμα του e-mail τους «Ελλιπή Δικαιολογητικά Στέγασης», και στο κείμενό τους:
Ονοματεπώνυμο και Αριθμό μητρώου.

Έτσι, θα καταλάβουν την οριστική θέση που τους αναλογεί σύμφωνα με τη μοριοδότησή τους και θα
μπορέσουν να λάβουν στο ακαδημαϊκό τους e-mail την έγκριση παραλαβής δωματίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας – Τμήμα Φοιτητικών Παροχών (κα.Σαββάκη Ιωάννα) καθώς και στο τηλέφωνο 2810 379338.

Για οποιαδήποτε αλλαγή υπάρξει σχετικά με τη διαδικασία τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων των αιτήσεων και την παραλαβή των δωματίων της Εστίας από τους φοιτητές, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας.

Ηράκλειο 04/08/2023
Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικών Παροχών
______________________________________
__________________________________________