ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΦμεΑ/ΦμεΕΕΑ)

Αγαπητά μέλη της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ,
Αγαπητοί φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ/ΦμεΕΕΑ),

 

Μια από τις πρώτες προτεραιότητες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος συμπερίληψης που προάγει την ισότιμη πρόσβαση στη διδασκαλία, την έρευνα και όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί δράσεις και καλές πρακτικές, με στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των ΦμεΑ/ΦμεΕΕΑ. Στο κείμενο που ακολουθεί εμφανίζονται συνοπτικά κάποιες βασικές πτυχές της προσπάθειας που εξελίσσεται εντός του ιδρύματος.
Στο Γραφείο Υποστήριξης ΑμεΑ του ΕΛΜΕΠΑ είναι ευπρόσδεκτη και πολύτιμη κάθε πρόταση, παρατήρηση ή ιδέα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ισότιμη συμμετοχή, από οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας θέλει να συμβάλλει σε αυτό το εγχείρημα.

________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ

Tηλ. επικοινωνίας: 2810379338 & 2810379539
email: dfm-AmeA@hmu.gr 
___________________________________________________________________
Δείτε το κείμενο στο  παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο: