Στεγαστικό Φοιτητικό Επίδομα: Υποβολή αιτήσεων από 30 Ιουνίου 2023 έως και 03 Αυγούστου 2023

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023 υποβάλλονται από την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 έως και την Πέμπτη 03 Αυγούστου 2023, μέσω της  ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα, στη διεύθυνση:

 

  

Για την είσοδο των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν για το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) τους κωδικούς TAXISΝΕΤ του δικαιούχου (γονέα ή φοιτητή στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι υπόχρεος κατάθεσης φορολογικής δήλωσης).

 

Υπενθυμίζουμε ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από 1000€ έχει αυξηθεί στα 1500 €. Επισημαίνεται ότι για τους δικαιούχους φοιτητές που συγκατοικούν στην ίδια μισθωμένη κατοικία, το επίδομα έχει αυξηθεί στα 2.000€ ανά άτομο.

 

Για να ολοκληρωθεί το αίτημα στεγαστικού επιδόματος, απαιτείται υποχρεωτικά και σωστά, η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο, του αριθμού (IBAN) του τραπεζικού βιβλιαρίου του δικαιούχου. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ο δικαιούχος του τραπεζικού βιβλιαρίου να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον δικαιούχο του στεγαστικού επιδόματος, δηλαδή το άτομο με τους κωδικούς taxisnet του οποίου πραγματοποιείται η εισαγωγή στην πλατφόρμα του στεγαστικού επιδόματος. 

 

Οι δικαιούχοι του Στεγαστικού Επιδόματος θα μπορούν παράλληλα, να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ζητούνται και εάν ζητούνται (μετά την  «Ολοκλήρωση» της κατάθεσης της Αίτησης»), στα γραφεία του Τμήματος Φοιτητικών Παροχών, στο Ηράκλειο και στα κατά τόπους Τμήματα που δραστηριοποιείται το ΕΛΜΕΠΑ: Χανιά, Ρέθυμνο. Άγιος Νικόλαος και Σητεία. Μπορούν επίσης να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά στο email: vaspap@hmu.gr

 

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της Αίτησης (για κατάθεση συμπληρωματικών εντύπων), όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του δικαιούχου και όλα τα έντυπα που κατατίθενται στη Φοιτητική Μέριμνα (βλέπε συνημμένα στη σχετική ανακοίνωση στο site της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας: https://hmu.gr/merimna  ).

 

Παρακαλούμε εκτυπώστε και προσκομίστε την «Αξιολόγηση της Αίτησής σας από την Πλατφόρμα του Υπ. Παιδείας» και φροντίστε να έχετε συγκεντρώσει όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, γιατί ελλιπή δεν θα παραλαμβάνονται.

 
Η επικοινωνία με το Γραφείο Στεγαστικού Επιδόματος γίνεται:
 

  • τηλεφωνικά: 2810379122
  • ή στο email: vaspap@hmu.gr

 

Για αποστολή συμπληρωματικών εντύπων στο Γραφείο Στεγαστικού Επιδόματος του ΕΛΜΕΠΑ, μέσω ταχυδρομείου, χρησιμοποιείστε τη διεύθυνση:

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Γραφείο Στεγαστικού Επιδόματος
(Υπ΄όψιν: ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71410
 

Πληροφορίες, προϋποθέσεις και διευκρινήσεις σχετικά με το Στεγαστικό Επίδομα 2022 - 2023 μπορείτε να αντλήσετε από τη σχετική εγκύκλιο (έχει αναρτηθεί στο site της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας: https://hmu.gr/merimna ) .    

Σας πληροφορούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να επιβεβαιώσετε ψηφιακά την "Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Εντύπων" (το πρώτο συνημμένο -  αποθηκεύστε το σε μορφή PDF), στο https://www.gov.gr/ , ( "Πολίτες και Καθημερινότητα" - "Ψηφιακά Έγγραφα gov.gr" - "Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου" ) οπότε και μπορείτε να αποστείλετε τα δικαιολογητικά, σε μορφή PDF, στο email: vaspap@hmu.gr  
 

 

Εκ της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας

 
Συνημμένα θα βρείτε:
 

  • Την Αίτηση για κατάθεση Συμπληρωματικών Εντύπων
  • Την εγκύκλιο του Στεγαστικού Επιδόματος 2022-2023
  • Συνήθεις ερωταπαντήσεις που αφορούν το Στεγαστικό Επίδομα
  • Μία σύνοψη των απαραίτητων κωδικών που χρειάζεστε για την συμπλήρωση της Αίτησης και
  • Ενημερωτικό έντυπο ειδικά για τους Κύπριους φοιτητές/φοιτήτριες
  • Έντυπο συναίνεσης στην περίπτωση που δικαιούχος του επιδόματος είναι ο ίδιος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια και το μισθωτήριο συμβόλαιο έχει εκδοθεί στο όνομα του πατέρα ή μητέρας του φοιτητή/φοιτήτριας