Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 13746/12.09.2019

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 13746/12.09...

Απόφαση ΠΣ για την αναστολή της λειτουργίας των νέων Τμημάτων

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την αναστολή της λειτουργίας των νέων Τμημάτων

Ενημέρωση για τις εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Οι εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα πραγματοποιηθούν από 4-...

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 13852/16.09.2019

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 13852/16.09...

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 14157/25.09.2019

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 14157/25.09...

1η Τροποποίηση Συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών

1η Τροποποίηση Συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών

Συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

2η Τροποποίηση της Συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

2η Τροποποίηση της Συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Εγγραφή στο Νέα - Ανακοινώσεις