Παρουσίαση προοπτικών στην ExxonMobil στην Ευρώπη.

Η ExxonMobil δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας και μέσω των Γραφείων της στην Πράγα (https://careers.exxonmobil.com/en ) υποστηρίζει τις δραστηριότητες της Εταιρίας σε διυλιστήρια, εργοστάσια, εξέδρες γεώτρησης και άλλες Υπηρεσίες ανά τον κόσμο.

Στόχος αυτής της Ομάδας των Πρεσβευτών της Εταιρίας (ExxonMobil Ambassadors Team) είναι η προβολή των Αρχών και Αξιών της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Πράγα διευρύνεται, αναζητώντας διαρκώς καινούρια ταλέντα που θα επιθυμούσαν να εργαστούν στην ExxonMobil. Επίσημη γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά, ωστόσο απαραίτητη και χρήσιμη είναι η γνώση επιπλέον γλωσσών καθώς από τα Γραφεία της Εταιρείας στην Πράγα, υποστηρίζονται οι δραστηριότητες της Εταιρείας παγκοσμίως (σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποστήριξης, προμηθειών, οικονομικών, τεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης πελατών κ.α.).

Το νεοεισερχόμενο προσωπικό της Εταιρείας εκπαιδεύεται στον τομέα που θα κληθεί να εργαστεί και γι’ αυτόν τον λόγο δεν απαιτείται προηγούμενη εργασιακή εμπειρία (αν υπάρχει σαφώς και εκτιμάται αναλόγως).

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ, πρώην Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ) έχει εκτιμηθεί, εκ μέρους κάποιων ήδη εργαζομένων στην Εταιρεία, ως ιδιαιτέρως υψηλού επιπέδου και θα ενδιέφερε την ExxonMobil να συνεργαστεί στενά με το ΕΛΜΕΠΑ προκειμένου να προσφέρει ευκαιρίες καριέρας στους αποφοίτους μας.

 

Ημερομηνία: 
19/06/2019
Συνημμένο: