Παράταση Προθεσμιών στο Διαγωνισμό για το Λογότυπο του ΕΛΜΕΠΑ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη συμμετοχή στο διαγωνισμό για το Λογότυπο (Ανοιχτή Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Λογότυπο, τα Βασικά Χρώματα και το σήμα «Εμπορικού τύπου» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου, Ηράκλειο 16-07-2019, Αρ. πρωτ. 968 /Φ160) ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους ότι μεταβάλλει το  Άρθρο 4: Αμοιβή, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής της πρόσκλησης ως προς το μέρος των προθεσμιών ως εξής:

«Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Πέμπτη 29 Αυγούστου και ώρα 15:00, οπότε θα πρέπει να έχει γίνει και η σχετική ηλεκτρονική κατάθεση των απαραίτητων σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές σε zip ή rar αρχείο στο σύνδεσμο http://eforms.hmu.gr/hmu_logo μέχρι δε τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 στις 15:00, θα πρέπει να έχει παραδοθεί και ο σχετικός φάκελος στην επιτροπή στην παρακάτω διεύθυνση:

Υπόψη Καθ. Νεκτάριου Παπαδογιάννη, Aντιπρύτανη

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εσταυρωμένος

ΤΚ 71410, Ηράκλειο»                                

«Τα δείγματα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι  την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00»

«Οι υποψηφιότητες που θα εγκριθούν από τον πρώτο αυτό διαδικαστικό έλεγχο θα πρέπει από Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019  μέχρι Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου  2019 να έχουν:

  1. Αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. τα ηλεκτρονικά αρχεία του κάθε συμμετέχοντα.

2.   Τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη και κεντρική αίθουσα στο Ηράκλειο τα παραδοτέα κάθε διαγωνιζόμενου που θα έχουν προκριθεί.

3.   Αναρτηθεί στο λογαριασμό του ΕΛΜΕΠΑ στο Facebook, τα σχετικά παραδοτέα κάθε συμμετέχοντα που θα έχουν προκριθεί. »

«Η ψηφοφορία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019. Το σύνολο των  ψήφων  θα  συγκεντρωθούν  από  την  επιτροπή  αξιολόγησης  που  θα  ολοκληρώσει  τη διαδικασία.»

Επίσης μεταβάλλει το  Άρθρο 5: Ανακοίνωση Επιλογής και Βράβευση ως εξής:

«Τα αποτελέσματα και η σχετική βράβευση θα ανακοινωθούν σε ειδική τιμητική εκδήλωση την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και η βράβευση του σχεδιαστή / ομάδας σχεδιαστών.»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ημερομηνία: 
23/08/2019