Θέσεις για Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ) στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ιες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ) ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 2 ΘΕΣΕΙΣ στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Τ.Τ.Δ) του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ στο Ηράκλειο, με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2019.

Πληροφορίες:

Τ.Τ.Δ

Τηλ. 2810379800

Ημερομηνία: 
02/09/2019