Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Δ. Σ. της Ε.Α.ΔΙ.Π. του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας (ΕΑΔΙΠ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

Ημερομηνία: 
12/09/2019