Πρόσκληση υποψηφίων Διδακτορικών Φοιτητών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υποβολή Ερευνητικής Πρότασης – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποψηφίων Διδακτορικών Φοιτητών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Ημερομηνία: 
16/09/2019