Επιλέγουμε το Λογότυπο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Ενημερώνουμε ότι έχει αρχίσει η ψηφοφορία για την επιλογή Λογότυπου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όπως αναφέρεται στην  Ανοιχτή Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος,  με ΑΠ 968/Φ160 /23-08-2019.

Το προσωπικό και οι φοιτητές του Ιδρύματος μπορούν να ψηφίσουν στο σύνδεσμο http://eforms.hmu.gr/logo_vote.  Η πιστοποίηση   γίνεται μέσω του  ιδρυματικού λογαριασμού  και δίνεται δυνατότητα μοναδικής ψήφου, η οποία μπορεί να αλλάζει έως την Δευτέρα  23/09/2019 και ώρα 14:00 που λήγει η ψηφοφορία.

Οι φίλοι του Ιδρύματος μπορούν να ψηφίσουν μέσω της επίσημης σελίδας του Ιδρύματος στο Facebook στο https://www.facebook.com/HellenicMediterraneanUniversity

Ημερομηνία: 
23/09/2019