Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου με θέμα «Δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον κορωνοϊό»

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 25/05.03.2020, αποφάσισε:

1. Τη σύσταση επιτροπής για την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν από την εξάπλωση του κορωνοϊού, αποτελούμενη από τους:

  • Νεκτάριο Παπαδογιάννη, Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Συντονιστή
  • Εμμανουήλ Δρακάκη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
  • Θρασύβουλο Μανιό, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  • Θεοχάρη Κωνσταντινίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής
  • Εμμανουήλ Γκαλανάκη, Διοικητικό Υπάλληλο

2. Την αποφυγή των μετακινήσεων στο εξωτερικό και ειδικότερα στις χώρες με υψηλό αριθμό κρουσμάτων του κορωνοϊού των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των φοιτητών.

3. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος των συνδέσμων (links) με ενημερωτικό υλικό του ΕΟΔΥ.

4. Την εκτύπωση ενημερωτικών αφισών και ανάρτησή τους σε σημεία ενδιαφέροντος (w.c., χώροι διδασκαλίας).

5. Την εντατικοποίηση των δράσεων καθαριότητας μέσω των αντίστοιχων αναδόχων υπηρεσιών καθαριότητας σε όλα τα σημεία του Ιδρύματος και εξασφάλιση της πληρότητας των δοχείων με υγρό σαπούνι για την απολύμανση των χεριών.

6. Την παραγγελία (ανάλογα τη διαθεσιμότητα από τους προμηθευτές) αντισηπτικών συσκευών και υγρών και τοποθέτησή τους σε τουλάχιστον 50 σημεία του Ιδρύματος.

7. Την προετοιμασία για πιθανή ανάγκη απολύμανσης χώρων εκπαίδευσης και συνάθροισης φοιτητών και εργαζομένων.

8. Την ενημέρωση του ανάδοχου σίτισης για εντατικοποίηση δικών του ενεργειών για την προστασία φοιτητών και εργαζομένων.

Ημερομηνία: 
09/03/2020