Διεξαγωγή εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στη συνεδρίαση αρ. πράξης 29/21.05.2020, με θέμα: "Διεξαγωγή εξετάσεων εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020"

Ημερομηνία: 
25/05/2020