Ανακοινώσεις για Φοιτητές

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης που έχουν δικαίωμα ένταξης (σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ιες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ) ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από στελέχη της ExxonMobil-Prague προοπτικών απασχόλησης στην εταιρεία τους στην Ευρώπη, την Τετάρτη 19-6-‘19/Αίθουσα Σεμιναρίων Σ.Ε.Δ. Διαβάστε περισσότερα