Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3186/23.03.2021

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3186/23.03....

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2023

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α΄ 195
  2. ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού...

Ανακοίνωση σχετικά με την άσκηση ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων της ΣΟΧ 1/2021 για προσληψη προσωπικού καθαριότητας

Σε συνέχεια:

  • Της  με αρ. πρωτ. 639/2-2-2021 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας και
  • Της ανακοίνωσης των
  • ...

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2511/10.03.2021

ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2511/10.03....

2ο Ενημερωτικό Δελτίο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

2ο Ενημερωτικό Δελτίο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2021 για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας

Σε συνέχεια της  με αρ. πρωτ. 639/2-2-2021 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, ανακοινώνονται

  • Οι προσωρινοί πίνακες
  • ...
Εγγραφή στο Νέα - Ανακοινώσεις