Πολιτικές

Πολιτικές - Στρατηγικές του ΤΕΙ Κρήτης

Πολιτική Γλώσσας

Πολιτική Διεθνών Σχέσεων

Πολιτική Ισότητας των Φύλων

Πολιτική Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας

Πολιτική Δια Βίου Μάθησης

Περιβαλλοντική Πολιτική

Στρατηγική Έρευνας

Στρατηγική Υποδομών

Πολιτική για την Πνευματική ιδιοκτησία

Πολιτική-Προστασίας-Δεδομένων-Προσωπικού-Χαρακτήρα