Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει να επιδείξει μέχρι σήμερα σημαντική δραστηριότητα και εμπειρία από τη συμμετοχή είτε τμημάτων του είτε μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ).

Η διοίκηση του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., προκειμένου να υποστηριχθεί η δραστηριότητα των νέων αυτοδύναμων ή άλλων μεταπτυχιακών του, προέταξε τη σύνταξη του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.). Σύμφωνα με το νόμο, κάθε μεταπτυχιακό, προκειμένου να εγκριθεί, εκδίδει το δικό του Κ.Μ.Σ., ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τον Κ.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου.

Παράλληλα συστήθηκε μια (ad-hoc) Επιστημονική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών στην οποία προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ιδρύματος.

Αυτοδύναμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας)
 • Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής – Sound and Music Technologies (Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών)
 • Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι - Master in Geoenvironmental Resources & Risks (Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών)
 • Ενεργειακά Συστήματα (Σχολή Μηχανικών)
 • Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία (Σχολή Γεωπονικών Επιστημών)
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών)
 • Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς (Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας και Σχολή Μηχανικών)
 • Μηχανικών Πληροφορικής - Informatics & Engineering (Σχολή Μηχανικών)
 • Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής (Σχολή Μηχανικών)
 • Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας (Σχολή Επιστημών Υγείας)
 • Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές - Lasers, Plasma & Applications  (Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε σύμπραξη με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα

 • Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος (Προσφέρεται από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε σύμπραξη με τη Σχολή Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)
 • Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές" (Tμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. , τα Τμήματα Χημείας  και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας)
 • Λογιστική & Ελεγκτική (Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)