Ειδήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 28/05/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3842/13.04.2020 26/05/2020
Διεξαγωγή εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 25/05/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 1002/05.02.2020 25/05/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2083/26.02.2020 25/05/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3793/09.04.2020 25/05/2020
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2660/10.03.2020 25/05/2020
Κλήρωση για την συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» 25/05/2020
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ 22/05/2020
Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2019-2020 18/05/2020

Σελίδες

Εγγραφή στο Ειδήσεις